προϊστάμενος παραγωγής - χαλκίδα

posted
contact
Elena Vlachou, Randstad Hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
χαλκίδα, central greece
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
27388
contact
Elena Vlachou, Randstad Hellas
phone
+30 216 6001327

job description

Είστε Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός και έχετε εμπειρία στον τομέα της παραγωγικής διαδικασίας; Έχετε εργαστεί σε βιομηχανία τροφίμων και θέλετε να κάνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα σε μία από τις πλέον σημαντικές και συνεχώς αναπτυσσόμενες εταιρείες στον χώρο του τροφίμου; Αν η απάντηση είναι “ναι”, τότε η θέση του Προϊσταμένου Παραγωγής είναι η κατάλληλη για σας.

benefits

Η εταιρεία παρέχει για την θέση του Προϊσταμένου Παραγωγής:

 • Σταθερό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης
 • Αορίστου σύμβαση εργασίας, σταθερές μηνιαίες απολαβές
 • Συνεχής εκπαίδευση

responsibilities

Ως Προϊστάμενος Παραγωγής τα βασικά σας καθήκοντα θα περιλαμβάνουν:

 • Προγραμματισμός και παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας
 • Σχεδιασμός και επίβλεψη των διαδικασιών παραγωγής
 • Εποπτεία, καθοδήγηση και κατάρτιση των εργαζομένων
 • Εφαρμογή διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας 

qualifications

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σας στις απαιτήσεις της θέσης του Προϊσταμένου Παραγωγής, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού  (AEI ή TEI)
 • Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Εξαιρετική γνώση των συστημάτων MS Office και συστημάτων ERS

skills

 • Ικανότητα σχεδιασμού διαδικασίας παραγωγής και επίλυσης προβλημάτων
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και προσαρμοστικότητα

experience

 • Απαραίτητη 5ετή εμπειρία σε βιομηχανία τροφίμων

educational requirements

 • Masters
 • TEI
 • AEI

information

Πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη θέση του Προϊσταμένου Παραγωγής είναι η ιδανική για την συνέχιση της επαγγελματικής σας καριέρας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο +30 216 6001327 για περισσότερες πληροφορίες και να ζητήσετε την Έλενα Βλάχου. #jobsengineering #industrialsector

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.