προϊστάμενος παραγωγής in αθήνα

posted
contact
vasilis perivolas, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
αθήνα, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
9357
contact
vasilis perivolas, randstad hellas
apply now

job description

Είσα Χημικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος Τροφίμων με εμπειρία ως Προϊστάμενος Παραγωγής σε βιομηχανία τροφίμων; Έχεις ηγετικές ικανότητες σε τομείς όπως είναι ο συντονισμός, ο προγραμματισμος και η εκπαίδευση ομάδων; Θέλεις να ενταχθείς σε μια απο τις πλέον σημαντικές και συνεχώς αναπτυσσόμενες εταιρείες στο χώρο του τροφίμου; Μην χάνεις χρόνο και στείλε μας την αίτηση σου τώρα!  

 • Να προγραμματίζει, να κατευθύνει και να συντονίζει τις δραστηριότητες των υπευθύνων βάρδιας με σκοπό την επίτευξη των παραγωγικών στόχων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και μέσα στο πλαίσιο των δεικτών ποιότητας
 • Σε συνεργασία με τους υπεύθυνους βάρδιας να καθορίζει και να ελέγχει καθημερινά τη ρύθμιση των παραγωγικών παραμέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλότερη δυνατή απόδοση των εγκαταστάσεων και η επιθυμητή ποιότητα των προϊόντων
 • Να παρακολουθεί την εξέλιξη του Προγράμματος Παραγωγής σε καθημερινή βάση και να εισηγείται τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα όταν υπάρχουν δυσμενείς αποκλίσεις.
 • Να συνεργάζεται στενά με τους υπεύθυνους Τεχνικών Υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και χωρίς καθυστερήσεις λειτουργία των μηχανών
 • Να μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού παραγωγής σε συνεργασία με την Διοίκηση
 • Να στηρίζει τις πολιτικές της εταιρίας στους διάφορους τομείς, όπως π.χ. οι εργασιακές σχέσεις, η ποιότητα των προϊόντων, η παραγωγικότητα,  ασφάλεια των εργαζομένων
 • Να ελέγχει και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και απόδοση των στελεχών που αναφέρονται σ' αυτόν

requirements

 • Τουλάχιστον 10 χρόνια προϋπηρεσία ως Προϊστάμενος Παραγωγής ιδεατά σε βιομηχανία τροφίμων
 • Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας στη διοίκηση ανθρώπων
 • Εμπειρία στην παραγωγή κρέατος, επιθυμητή
 • Πτυχίο Ανώτερης / Ανώτατης σχολής σχετικό με τη Μηχανολογία, τη Χημική Μηχανική ή και την Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων επιθυμητό
 • Καλές γνώσεις Η/Υ
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Ευελιξία

information

Vasilis Perivolas
+30 2106770523

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.