προϊστάμενος μηχανολογικής συντήρησης - οινόφυτα

posted
contact
elena vlachou, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
οινόφυτα, central greece
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
14291
contact
elena vlachou, randstad hellas
apply now

job description

Είσαι Μηχανολόγος Μηχανικός AEI και διαθέτεις εμπειρία ως Προϊστάμενος Μηχανολογικής Συντήρησης; Διαθέτεις εμπειρία σε διοίκηση ομάδας και έχεις προϋπηρεσία στο χώρο της βιομηχανίας; Εάν είσαι ικανός να διεκπεραιώνεις ταυτόχρονα πολλές αρμοδιότητες και με προσήλωση στην επίτευξη στόχων, τότε, ίσως, η συγκεκριμένη θέση εργασίας είναι για εσένα! 

Για να μάθεις περισσότερες πληροφορίες διάβασε τη συνέχεια!

benefits

Η εταιρεία παρέχει για τη θέση του Προϊσταμένου Μηχανολογικής Συντήρησης  τα κάτωθι:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης

responsibilities

Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης του Προϊσταμένου Μηχανολογικής Συντήρησης είναι η:

 • Εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των μηχανών παραγωγής
 • Επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των μηχανών 
 • Προτάσεις για βελτιστοποιήσεις στις μηχανές
 • Προληπτική και περιοδική συντήρηση του εξοπλισμού
 • Προγραμματισμός μηχανολογικής συντήρησης
 • Συμμετοχή και προγραμματισμός νέων έργων

requirements

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σου στις απαιτήσεις της θέσης του Προϊσταμένου Μηχανολογικής Συντήρησης , χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες:

 • Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός AEI
 • Εμπειρία 5 ετών τουλάχιστον σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανικό περιβάλλον
 • Διοικητικές ικανότητες συντονισμού και επίβλεψης ομάδας
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

information

Είμαι η Έλενα Βλάχου και μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο 2106770523 για περισσότερες πληροφορίες. #jobsengineering

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.