προϊστάμενος μηχανολογικής συντήρησης - κεντρική ελλάδα

posted
contact
elena vlachou, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
κεντρική ελλάδα, central greece
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
11335
contact
elena vlachou, randstad hellas

job description

Είσαι Μηχανολόγος Μηχανικός,απόφοιτος του Πολυτεχνείου και διαθέτεις εμπειρία ως Προϊστάμενος Μηχανολογικής Συντήρησης στη βαριά βιομηχανία;

Εάν είσαι ικανός να διεκπεραιώνεις ταυτόχρονα πολλές αρμοδιότητες και με προσήλωση στην επίτευξη στόχων, τότε, ίσως, η συγκεκριμένη θέση εργασίας είναι για εσένα. 

Για να μάθεις περισσότερες πληροφορίες διάβασε τη συνέχεια!

benefits

Η εταιρεία παρέχει τα ακόλουθα στον Προϊστάμενο Μηχανολογικής Συντήρησης:

 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Πολύ καλό πακέτο αποδοχών 

responsibilities

Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης του Προϊσταμένου Μηχανολογικής Συντήρησης είναι:

 • Υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργιά και την συνεχή εξέλιξη του μηχανολογικού εξοπλισμού της εταιρείας
 • Οργάνωση και υλοποίηση της προληπτικής/ προβλεπτικής συντήρησης του εξοπλισμού
 • Επίσκεψη σε γραμμές παραγωγής / προμηθευτές εξωτερικού για έρευνα, ενημέρωση και μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Παρακολούθηση όλων των  σταδίων παραγωγής και της  τήρησης των καθορισμένων προδιαγραφών  του μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Επίβλεψη και καθοδήγηση του Τμήματος Συντήρησης  με σκοπό την επίτευξη διαρκούς βελτίωσης και εξέλιξης συστημάτων συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού
 •  Διασφάλιση της αποκατάστασης βλαβών των μηχανών παράγωγης εντός χρονοδιαγράμματος
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη και υλοποίηση πλάνου εξοικονόμησης πόρων του εργοστασίου εστιάζοντας στην απόδοση των Lean 6S πρωτοβουλιών
 • Σχεδιασμό, αποτίμηση  και υλοποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού της συντήρησης
 • Τήρηση των κανόνων Ασφάλειας και Υγιεινής στην εργασία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

requirements

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σου στις απαιτήσεις της θέσης του Προϊσταμένου Μηχανολογικής Συντήρησης, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες:

 • Κάτοχος Διπλώματος ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Τουλάχιστον 5 έτη σχετική εργασιακή εμπειρία σε οργανωμένη βαριά βιομηχανία
 • Ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και ακεραιότητα
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και υψηλή εμπιστοσύνη στην εκπόνηση επαγγελματικών σχεδίων
 • Δυνατότητα ταχύτατης αντίληψης των επιχειρησιακών απαιτήσεων και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 • Πνεύμα συνεργασίας ,ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης

information

Είμαι η Έλενα Βλάχου και μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο 2106770523 για περισσότερες πληροφορίες.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.