προϊστάμενος λογιστηρίου - athens

posted
contact
eva stamou, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
athens, attica
sector
accounting & finance
job type
permanent
reference number
18835
contact
eva stamou, randstad hellas

job description

Έχεις εκτενή εμπειρία ως λογιστής; Αναζητάς να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ως Προϊστάμενος Λογιστηρίου; Αν ναι, αυτή η θέση του Προϊσταμένου Λογιστηρίου είναι η κατάλληλη για σένα! Αναζητάμε ένα δυναμικό, hands-on προϊστάμενο λογιστηρίου με εξαιρετικές αναλυτικές δεξιότητες.

benefits

Η εταιρεία παρέχει στον Προϊστάμενο Λογιστηρίου τα εξής:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας


responsibilities

Οι κύριες αρμοδιότητές σου ως Προϊστάμενος Λογιστηρίου θα είναι οι εξής:

 • Διαχειρίζεται, εποπτεύει και συντονίζει την ομάδα του λογιστηρίου, ώστε να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες ορθά εντός των προθεσμιών
 • Εξασφαλίζει την συμμόρφωση με φορολογικές, ασφαλιστικές και άλλες αρχές
 • Εκτελεί τις εργασίες κλεισίματος
 • Παρακολουθεί την καθημερινή ροή των εργασιών και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών
 • Παρέχει τα month-end closing reports εντός των απαιτούμενων προθεσμιών στον Οικονομικό Διευθυντή
 • Εφαρμόζει την εταιρική πιστωτική πολιτική ώστε να αποφευχθούν οποιαδήποτε πιθανά ρίσκα για την εταιρεία
 • Παρακολουθεί τις ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ορίων που καθορίζονται για τους πελάτες 
 • Παρέχει Credit Reports στην οικονομική διοίκηση
 • Συντονίζει και εποπτεύει τους ελέγχους (εσωτερικούς και εξωτερικούς)
 • Προετοιμάζει τις μηνιαίες ταμειακές ροές
 • Είναι υπεύθυνος για τις Πληρωμές και τις τραπεζικές μεταφορές

requirements

Ως Προϊστάμενος Λογιστηρίου θα πρέπει να διαθέτεις:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, κατά προτίμηση σε ελεγκτική εταιρεία
 • Άριστη γνώση των φορολογικών νόμων και κανονισμών
 • Γνώση IFRS
 • Καλή χρήση προγραμμάτων MS Office και Excel 
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, δημιουργικότητα και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καταστάσεων

information

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση του Προϊσταμένου Λογιστηρίου παρακαλώ επικοινωνήστε με την Εύα Στάμου.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.