προϊστάμενος λογιστηρίου in πειραιάς

posted
contact
eva stamou, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
πειραιάς, attica
sector
accounting & finance
job type
permanent
reference number
11178
contact
eva stamou, randstad hellas
apply now

job description

Διαθέτεις εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση λογιστηρίου; Έχεις εργαστεί ως προϊστάμενος λογιστηρίου σε εμπορικές ή ναυτιλιακές εταιρίες; Μεγάλο λογιστικό γραφείο στον Πειραιά αναζητά προϊστάμενο λογιστηρίου προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα του.

benefits

Η εταιρία παρέχει τα ακόλουθα στον λογιστή:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

responsibilities

Οι αρμοδιότητές σου ως προϊστάμενος λογιστηρίου θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • Επίβλεψη των λογιστικών εργασιών εταιριών
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε επιχειρήσεις σε φορολογικά θέματα
 • Παροχή φορολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πελάτες.
 • Υπολογισμός φορολογικής υποχρέωσης.
 • Διασφάλιση ότι η κανονιστική συμμόρφωση ολοκληρώνεται γρήγορα και αποτελεσματικά.
 • Υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και των σχετικών εγγράφων τηρώντας τις προκαθορισμένες προθεσμίες.

requirements

Ο ιδανικός υποψήφιος για τη θέση του προϊσταμένου λογιστηρίου, θα πρέπει να διαθέτει:

 • Πολύ καλή γνώση φορολογίας εισοδήματος Νομικών & Φυσικών προσώπων, ΦΠΑ κλπ, ΕΛΠ και ΔΛΠ.
 • Εμπειρία σε μηχανογραφημένο περιβάλλον λογιστηρίου τουλάχιστον 8 ετών.
 • Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Softone, Κεφάλαιο, Data Communication.
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Microsoft Office και γενικότερα καλός χειρισμός Η/Υ.
 • Εμπειρία σε εταιρείες του ναυτιλιακού τομέα Ν.959/79 και Ν.89/67 θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Επιχειρησιακή αντίληψη.
 • Αναλυτική και συνθετική σκέψη.
 • Ομαδικό πνεύμα, ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και διοίκη

information

Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου για περισσότερες πληροφορίες για τη θέση του προϊσταμένου λογιστηρίου. Εύα Στάμου

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.