προϊστάμενος επαγγελματικών οχημάτων in θεσσαλονίκη

posted
contact
evelina lagoudonti, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
θεσσαλονίκη, attica
sector
sales, marketing & retail
job type
permanent
reference number
9754
contact
evelina lagoudonti, randstad hellas
apply now

job description

 • Οργάνωση και διαχείριση λειτουργίας πωλήσεων ανταλλακτικών (λιανική/χονδρική)
 • Οργάνωση και διαχείριση λειτουργίας συνεργείου επαγγελματικών οχημάτων και κινητών μονάδων
 • Προώθηση πωλήσεων των μαρκών που αντιπροσωπεύει ο Όμιλος
 • Διαχείριση εργαζομένων

requirements

 • Προϋπηρεσία 4-5 ετών σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο των επαγγελματικών οχημάτων - μηχανημάτων.
 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ Τεχνικής κατεύθυνσης.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά) και ικανότητα χρήσης Η/Υ (MS Office, CRM, ERP).
 • Ικανότητα αντίληψης οικονομικών αναφορών (P&L) και στόχων.
 • Δυνατότητα τακτικών μετακινήσεων εκτός έδρας.
 • Πελατοκεντρική αντίληψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Δυναμική προσωπικότητα, επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες.
 • Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης και διαχείρισης ομάδων.

information

Evelina Lagoudonti
2166001354

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.