προϊστάμενος/η ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας - κόρινθος

posted
contact
panos zervas, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
κόρινθος, peloponnese
sector
healthcare & sciences
job type
permanent
reference number
24765
contact
panos zervas, randstad hellas

job description

Είσαι Προϊστάμενος/η Ποιοτικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας και αναζητάς το επόμενο σου επαγγελματικό βήμα σε ηγετική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας στην Κόρινθο; Ενδιαφέρεσαι να αναλάβεις την επίβλεψη και τήρηση των κανόνων ορθής βιομηχανικής πρακτικής, καθώς και την επίλυση θεμάτων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων στην παραγωγή; 

Αν πιστεύεις πως το προφίλ σου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις Προϊστάμενου/ης Ποιοτικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας στην περιοχή της Κορίνθου, τότε μπορείς να στείλεις το το βιογραφικό σου!

benefits

Η εταιρεία παρέχει τα ακόλουθα στον/στην Προϊστάμενο/η Ποιοτικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας

 • Εκπαίδευση
 • Ένα ταχέως αναπτυσσόμενο βιομηχανικό περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
 • Ανταγωνιστικο πακέτο αποδοχών

responsibilities

Ως Προϊστάμενος/η Ποιοτικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας οι κύριες αρμοδιότητες σου θα είναι:

 • Ο έλεγχος τη ροή παραγωγής, των διεργασιών και η τήρηση των προδιαγραφών των παραγόμενων προϊόντων
 • Η ενεργός συμμετοχή στην ανάπτυξη συνταγών και νέων προϊόντων ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας και η διενέργεια γευστικών δοκιμών 
 • Η παρακολούθηση διορθωτικών ενεργειών και παρεμβάσων στην παραγωγή. 
 • Η οργάνωση του προγράμματος καθαρισμού, τόσο στους χώρους παραγωγής, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο, σε συνεργασία με το τμήμα Παραγωγής 
 • Η τήρηση των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας
 • Η διακοπή παραγωγικής διαδικασίας σε περίπτωση που παρατηρηθούν σφάλματα στον ποιοτικό έλεγχο.
 • Ο Προγραμματισμός, ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου και των Εποπτών Ποιότητας.
 • Έχεις την τελική ευθύνη Δέσμευσης – Αποδέσμευσης  πρώτων υλών και τελικού προϊόντος.
 • Αξιολογείς τους προμηθευτές Α’ και Β’ υλών. Συντάσσεις αναφορές μη συμμόρφωσης προς τους προμηθευτές, σε περιπτώσεις αποκλίσεων με τις συμφωνηθέντες προδιαγραφές προϊόντων (Ά ύλες και υλικά συσκευασίας) και παρακολουθείς τις διορθωτικές ενέργειες και τη συμμόρφωση αυτών.
 • Ενημερώνεις σε μηνιαία βάση τη διοίκηση για τα στατιστικά στοιχεία των ελέγχων ποιότητας. 


requirements

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σου στις απαιτήσεις της θέσης του/της Προϊστάμενου/ης Ποιοτικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες:

 • Τουλάχιστον 3- 5 έτη προϋπηρεσία hands on εμπειρία στον τομέα Ποιοτικού Ελέγχου σε μονάδα παραγωγής τροφίμων, ιδανικά σε αρτοποία ή ζαχαροπλαστική
 • Πτυχίο Χημικού Μηχανικού ή Χημικού ή Τεχνολόγου Τροφίμων ή άλλης σχετικής Ανώτατης Σχολής
 • Οργανωτικές, ηγετικές και διοικητικές ικανότητες
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office και Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώσεις στα πρότυπα ποιότητας και στην ασφάλεια των τροφίμων

information

Είμαι Ο Πάνος Ζέρβας και μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο 2166001363 για περισσότερες πληροφορίες.#jobsengineering

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.