προϊστάμενος/η κέντρου διανομής - αθήνα

posted
contact
Vasilis Perivolas, Randstad Hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
αθήνα, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
31839
contact
Vasilis Perivolas, Randstad Hellas
phone
+30 216 6001369

job description

Διαθέτεις εμπειρία στη διαχείριση της αποθήκης και της διανομής ανταλλακτικών στο χώρο του του αυτοκινήτου; Διαθέτεις ηγετικές ικανότητες και μπορείς να αναλάβεις πρωτοβουλίες για την επίλυση πρβλημάτων; Θέλεις να εργαστείς ως Προιστάμενος/η Κέντρου Διανομής μιας απο τις σημαντικότερες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως; Τοτε μπορείς να είσαι εσύ ο κατάλληλος υποψήφιος για αυτήν τη θέση. 

benefits

Η εταιρεία προσφέρει για τη θέση του /της Προϊστάμενου/ης Κέντρου Διανομής:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Εξοδα μετακίνησης
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Προοπτικές επαγγελματικής αναπτυξης

responsibilities

Οι αρμοδιότητες του/της Προϊσταμένου/ης Κέντρου Διανομής περιλαμβάνουν:

 • Υπεύθυνος για το Τμήμα Ανταλλακτικών NISSAN & Λοιπών Προϊόντων και την οργάνωση αυτού
 • Διαμόρφωση της πολιτικής αποθήκευσης και διανομών με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του τμήματος καθώς και την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών
 • Υπεύθυνος επικοινωνίας & παραγγελιών με τους Προμηθευτές του Εξωτερικού
 • Υπεύθυνος για τις παραλαβές, την αρχειοθέτηση & την τιμολόγηση των Ανταλλακτικών
 • Υπεύθυνος για τα συστήματα διαχείρισης της Αποθήκης & του Β2Β των Πελατών
 • Παρακολούθηση δεικτών απόδοσης του Δικτύου και δημιουργία αναφορών προς τη Διοίκηση

qualifications

Ο/Η ιδανικός/η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με εξειδίκευση σε θέματα Logistics
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 •  Άριστη γνώση Ms Office

skills

 • Αναπτυγμένες ικανότητες διοίκησης και συντονισμού ομάδας
 • Δημιουργικότητα και ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και την διαπραγμάτευση
 • Άριστες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων

experience

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών ως Προϊστάμενος στην διαχείριση και την πώληση Ανταλλακτικών

information

Vasilis Perivolas+30 216 6001369Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.