πολιτικός μηχανικός υδραυλικών μελετών - θεσσαλονίκη

posted
contact
elena vlachou, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
θεσσαλονίκη, central macedonia
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
24399
contact
elena vlachou, randstad hellas

job description

Είσαι Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία σε μελέτες υδραυλικών έργων; 'Εχεις εμπειρία από τεχνικές μελέτες για λογαριασμό φορέων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα; Εάν έχεις εργαστεί σε εταιρία συμβούλων μηχανικών και μελετητών και είσαι ικανός να διεκπεραιώνεις ταυτόχρονα πολλές αρμοδιότητες, με προσήλωση στην επίτευξη στόχων και χρονοδιαγραμμάτων, τότε η θέση του Πολιτικού Μηχανικού Υδραυλικών Μελετών είναι για σένα!

benefits

Η εταιρεία παρέχει για τη θέση του Πολιτικού Μηχανικού Υδραυλικών Μελετών τα εξής:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

responsibilities

Τα βασικά σου καθήκοντα για τη θέση του Πολιτικού Μηχανικού Υδραυλικών Μελετών είναι:

 • Σύνταξη μελετών κυρίως υδραυλικών
 • Διαχείριση έργων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
 • Σχεδιασμός και τήρηση χρονοδιαγράμματος εργασιών
 • Μεταβίβαση και γνωστοποίηση των δεδομένων στα συνεργαζόμενα τμήματα 
 • Διαχείριση και επίλυση απλών αλλά και σύνθετων ζητημάτων
 • Επικοινωνία με συνεργάτες της εταιρείας και δημόσιους φορείς

requirements

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σου στις απαιτήσεις της θέσης του Πολιτικού Μηχανικού Υδραυλικών Μελετών, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες: 

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού (ΑΕΙ)
 • Τουλάχιστον δεκαετή μελετητική εμπειρία σε αντίστοιχα έργα
 • Επιθυμητό μελετητικό πτυχίο τάξης Β'
 • Άριστη γνώση Η/Υ και ΑutoCad 
 • Άριστη γνώση γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
 • Απαραίτητη αντίληψη και ικανότητα σχεδιασμού και διαχείρισης έργων
 • Ικανότητα στην επίτευξη στόχων και την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες

information

Πιστεύεις ότι η συγκεκριμένη θέση του Πολιτικού Μηχανικού Υδραυλικών Μελετών είναι η ιδανική για την συνέχιση της επαγγελματικής σας καριέρας;

Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο +30 216 6001327 για περισσότερες πληροφορίες και να ζητήσεις την Έλενα Βλάχου. #jobsengineering

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.