πολιτικός μηχανικός έργου - μαρούσι

posted
contact
Despina Alexiou, Randstad Hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
μαρούσι, attica
sector
engineering
job type
permanent
reference number
33969
contact
Despina Alexiou, Randstad Hellas
phone
+30 216 6001342

job description

Είσαι Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία σε βαριά οικοδομικά έργα; 'Εχεις εμπειρία από project management; Εάν έχεις εργαστεί ως μηχανικός εργοταξίου και είσαι ικανός να διεκπεραιώνεις ταυτόχρονα πολλές αρμοδιότητες, με προσήλωση στην επίτευξη στόχων και χρονοδιαγραμμάτων, τότε η θέση του Πολιτικού Μηχανικού Έργου σε μια από τις μεγαλύτερες τεχνικές εταιρείες είναι για σένα!

benefits

Η εταιρεία παρέχει για τη θέση του Πολιτικού Μηχανικού Έργουτα εξής:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

responsibilities

Τα βασικά σου καθήκοντα για τη θέση του Πολιτικού Μηχανικού Έργου είναι:

 • Επίβλεψη, συντονισμός και διαχείριση έργων εντός εργοταξίου
 • Σχεδιασμός και τήρηση χρονοδιαγράμματος εργασιών
 • Καθημερινή παρακολούθηση έργου και καταγραφή σχετικών εντύπων
 • Μεταβίβαση και γνωστοποίηση των δεδομένων στα συνεργαζόμενα τμήματα 
 • Διενέργεια προμετρήσεων και επιμετρήσεων 
 • Σύνταξη λογαριασμών για την εξέλιξη του έργου με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Διαχείριση και επίλυση απλών αλλά και σύνθετων ζητημάτων
 • Επικοινωνία με συνεργάτες της εταιρείας 

qualifications

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σου στις απαιτήσεις της θέσης του Πολιτικού Μηχανικού Έργου, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες: 

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού 
 • Άριστη γνώση στατικών
 • Άριστη γνώση γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
 • Άριστη γνώση Η/Υ και ΑutoCad 

skills

 • Ικανότητα στην επίτευξη στόχων και την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες

experience

 • Τουλάχιστον πενταετή εργοταξιακή εμπειρία σε τεχνικές εταιρείες
 • Εργασιακή εμπειρία σ

information

Πιστεύεις ότι η συγκεκριμένη θέση του Πολιτικού Μηχανικού Έργουείναι η ιδανική για την συνέχιση της επαγγελματικής σας καριέρας;

Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο +30 6940275872 για περισσότερες πληροφορίες και να ζητήσεις την Δέσποινα Αλεξίου. #jobsengineering #constructionsector

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.