μηχανολόγος συντήρησης - ασπρόπυργος

posted
contact
Despina Alexiou, Randstad Hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
ασπρόπυργος, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
29020
contact
Despina Alexiou, Randstad Hellas
phone
+30 216 6001342

job description

Είσαι Μηχανολόγος Μηχανικός και έχεις προηγούμενη εμπερία σε συντήρηση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού; Έχεις εργαστεί σε βιομηχανικό περιβάλλον και θέλεις να κάνεις το επόμενο επαγγελμαιτικό σου βήμα; Αν θέλεις να εργαστείς ως Μηχανολόγος Συντήρησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα της βιομηχανικής ανάκτησης πρώτων υλών, κάνε την αίτηση σου τώρα! 

benefits

Για την θέση του Μηχανολόγου Συντήρησης, η εταιρεία προσφέρει τα ακόλουθα:

 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας με δυνατότητες εξέλιξης, προσωπικής ανάπτυξης και επιμόρφωσης
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας

responsibilities

Ως Μηχανολόγος Συντήρησης θα έχεις τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Προληπτική συντήρηση, έλεγχος και αντικατάσταση μη λειτουργικού εξοπλισμού  
 • Γενική μηχανολογική συντήρηση εγκατάστασης, έλεγχος και εγκατάσταση ράουλων, ταινοδρόμων, μαχαιριών και σφυριών σπαστήρων κ.α.
 • Συντήρηση και έλεγχος μηχανημάτων έργου

qualifications

Για την θέση του Μηχανολόγου Σύντήρησης χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες:

 • Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολόγων ή αντίστοιχο
 • Επιθυμητή άδεια ηλεκτροσυγκολλητή
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

skills

 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Προσήλωση, συνέπεια, πειθαρχία

experience

 • Βιομηχανική προϋπηρεσία 3-6 έτη
 • Επιθυμητή γνώση και εμπειρία σε συντήρηση ταινιοδρόμ

educational requirements

 • TEI

information

Αν θεωρείς ότι το προφίλ σου ταιριάζει με τη θέση του Μηχανολόγου Συντήρησης, είμαι η Δέσποινα Αλεξίου και μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο +30 6940275872 για περισσότερες πληροφορίες. #jobsengineering

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.