μηχανολόγος μηχανικός παραγωγής in αιτωλοακαρνανία

posted
contact
elena vlachou, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
αιτωλοακαρνανία, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
14519
contact
elena vlachou, randstad hellas
apply now

job description

Είσαι Μηχανολόγος Μηχανικός και διαθέτεις εμπειρία ως Μηχανικός Παραγωγής; Έχεις εμπειρία σε διαδικασίες βελτιστοποίησης της παραγωγής; Εάν είσαι ικανός να διεκπεραιώνεις ταυτόχρονα πολλές αρμοδιότητες και με προσήλωση στην επίτευξη στόχων, τότε, ίσως, η θέση του Μηχανολόγου Μηχανικού Παραγωγής είναι για εσένα!

benefits

Η εταιρεία παρέχει για τη θέση του Μηχανολόγου Μηχανικού Παραγωγής τα κάτωθι:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης

responsibilities

Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης του Μηχανολόγου Μηχανικού Παραγωγής είναι οι:

 • Σχεδιασμό & υλοποίηση διαδικασιών στα συστήματα ποιότητας
 • Διεξαγωγή workshops
 • Εκπαίδευση και υποστήριξη των μελών της ομάδας στην εφαρμογή των διαδικασιών
 • Διεξαγωγή ελέγχων και παροχή ανατροφοδότησης
 • Διεξαγωγή/υποστήριξη ανασκοπήσεων ανάπτυξης
 • Χρήση εργαλείων ποιότητας για την επίλυση προβλημάτων
 • Ανασκόπηση της απόδοσης των συστημάτων ποιότητας
 • Παρακολούθηση των μέτρων απόδοσης
 • Υποστήριξη μελών της ομάδας στις καθημερινές προτεραιότητες, όταν χρειάζεται
 • Συνεργασία για την προώθηση ευρύτερων επιχειρηματικών ζητημάτων
 • Παροχή συμφωνημένων αποτελεσμάτων

requirements

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σου στις απαιτήσεις της θέσης του Μηχανολόγου Μηχανικού Παραγωγής, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες:

 • Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής ή ισότιμος τίτλος εξωτερικού
 • Εμπειρία 2-3 ετών τουλάχιστον σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανικό περιβάλλον
 • Επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις συντήρησης στη βιομηχανία, εμπειρία σε Υγεία & Ασφάλεια, εμπειρία σε συστήματα ποιότητας και συστήματα βελτίωσης (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, 5S, LEAN SIX SIGMA κλπ.), γνώση SAP
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δυνατότητα μετεγκατάστασης στην Αιτωλοακαρνανία 
 • Δυνατότητα συχνών ταξιδίων κατά κύριο λόγο σε Ελλάδα και Κύπρο

information

Πιστεύεις ότι η συγκεκριμένη θεση του Μηχανολόγου Μηχανικού Παραγωγής είναι η ιδανική για την συνέχιση της επαγγελματικής του καριέρας;

Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο 2106770523 για περισσότερες πληροφορίες και να ζητήσεις την Έλενα Βλάχου

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.