μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος μηχανικός πεδίου απε - μαρούσι

posted
contact
maria stavraki, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
μαρούσι, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
19486
contact
maria stavraki, randstad hellas

job description

Είσαι Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα; Θα ήθελες να εργαστείς σε μια Τεχνική Ενεργειακή εταιρεία που ασχολείται με κατασκευή, μελέτη και συντήρηση ανεμογεννητριών σε αιολικά πάρκα μεγάλων έργων ΑΠΕ; Αν ναι, τότε έχουμε την ιδανική θέση για σένα είτε είσαι Μηχανολόγος είτε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο πεδίο με εμπειρία σε ΑΠΕ.

benefits

Η εταιρεία παρέχει στον Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Πεδίου ΑΠΕ:

 • σταθερό, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης
 • αορίστου σύμβαση εργασίας, σταθερές μηνιαίες απολαβές και extra benefits
 • επισκέψεις στο πεδίο ανεμογεννητριών με έμπειρους μηχανολόγους ή ηλεκτρολόγους μηχανικούς
 • συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση αυτού του ταχέως αναπτυσσόμενου τομέα στην Ελλάδα. 

responsibilities

Ως Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ανεμογεννητριών στο πεδίο σε αιολικά πάρκα, τα βασικά σου καθήκοντα θα είναι:

 • εκτέλεση όλων των μηχανολογικών/ηλεκτρολογικών εργασιών κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ανεμογεννήτριας
 • προγραμματισμός και εποπτεία εργασιών προληπτικής και έκτακτης συντήρησης
 • παρακολούθηση και συντήρηση χαρτοφυλακίου αιολικών πάρκων 
 • διεξαγωγή προληπτικών και διορθωτικών εργασιών συντήρησης ανεμογεννητριών

requirements

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σου στις απαιτήσεις της θέσης του Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΠΕ στο πεδίο σε αιολικά πάρκα, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες:

 • πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού AEI / ΤΕΙ
 • τουλάχιστον 1 χρόνο εργασιακής εμπειρίας σε έργα ΑΠΕ
 • μεταπτυχιακό σε Ενεργειακά Συστήματα θα εκτιμηθεί
 • προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχων
 • ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού
 • πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
 • διαχείριση χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών
 • άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ
 • απαραίτητη ευελιξία για ταξίδια σε προορισμούς αιολικών πάρκων

information

Αν θέλεις να μπεις στον τομέα των ΑΠΕ ως Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πεδίου τότε κάνε την αίτησή σου τώρα!

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την αγγελία τηλεφώνησε στο +30 2106770523 και μπορείς να ζητήσεις τη Μαρία Σταυράκη ή στείλε μου email στο mstavraki@randstad.gr  #jobsengineering

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.