μηχανικός φωτοβολταϊκών μελετών - μαρούσι

posted
contact
despina alexiou, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
μαρούσι, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
27121
contact
despina alexiou, randstad hellas

job description

Είσαι Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός και έχεις εμπειρία στην μελέτη φωτοβολταϊκών σταθμών; Έχεις προϋπηρεσία στα κατασκευαστικά έργα και ξέρεις να χειρίζεσαι σε πολύ καλό επίπεδο το Autocad; Θέλεις να εργαστείς σε μία Τεχνική Ενεργειακή Εταιρεία που εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών; Αν η απάντηση είναι "ναι", τότε η θέση του Μηχανικού Φωτοβολταϊκών Μελετών είναι η κατάλληλη για σένα.

benefits

Η εταιρεία παρέχει για την θέση του/της Μηχανικού Φωτοβολταϊκών Μελετών:

 • Σταθερό, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης
 • Αορίστου σύμβαση εργασίας, σταθερές μηνιαίες απολαβές
 • Συνεχής εκπαίδευση

responsibilities

Ως Μηχανικός Φωτοβολταϊκών Μελετών, τα βασικά σου καθήκοντα θα είναι:

 • Παρακολούθηση, οργάνωση και υποστήριξη των φωτοβολταϊκών τεχνικών μελετών που υλοποιούνται από την εταιρεία
 • Επιλογή στρατηγικής και τακτικής τεχνικής προσέγγισης για κάθε έργο τεχνικής μελέτης φωτοβολταϊκών
 • Προετοιμασία, σχεδιασμός, κοστολόγηση και υποστήριξη των έργων
 • Παρακολούθηση τεχνικών μελετών και προϋπολογισμών έργων
 • Έλεγχος των προτάσεων-μελετών που συντάσσονται από τα μέλη της ομάδας ανάπτυξης πωλήσεων
 • Ανάλυση και ερμηνεία στατιστικών ενεργειακών στοιχείων από διάφορες εγκαταστάσεις 
 • Επικοινωνία με αρμόδιους για τα έργα (φορείς, πελάτες και συνεργάτες)
 • Παρακολούθηση και εξυπηρέτηση υφιστάμενων συμβολαίων 
 • Ενημέρωση για την νομοθεσία πάνω σε ενεργειακά θέματα

requirements

Προκειμένου να αντοποκρίνεται το προφίλ σου στις απαιτήσεις της θέσης του/της Μηχανικού Φωτοβολταϊκών Μελετών χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ 
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στις ανανώσιμες πηγές ενέργειας θα συνεκτιμηθεί
 • Απαραίτητη σχετική εμπειρία σε μελέτες φωτοβολταϊκών έργων
 • Πολύ καλή γνώση προγράμματος Autocad και PV Syst
 • Επιθυμητή εμπειρία σε διαχείριση και επίβλεψη κατασκευαστικών έργων
 • Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχων
 • Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
 • Διαχείριση χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών

information

Αν θεωρείς ότι το προφίλ σου ταιριάζει με τη θέση του/της Μηχανικού Φωτοβολταϊκών Μελετών, είμαι η  Μαρία Σταυράκη και μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο 2106770523 για περισσότερες πληροφορίες. #energyjobsgr

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.