μηχανικός υποσταθμού - άσπρα σπίτια βοιωτίας

posted
contact
eleni kyriazi, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
άσπρα σπίτια βοιωτίας, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
29507
contact
eleni kyriazi, randstad hellas

job description

Είσαι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και θα ήθελες να ενταχθείς στον κορυφαίο ενεργειακό όμιλο της χώρας; Διαθέτεις εμπειρία σε Υποσταθμούς Μέσης ή Υψηλής Τάσης και είσαι έτοιμος να αναλάβεις ρόλο ευθύνης; Αν η απάντηση είναι "ναι", τότε περιμένουμε την αίτησή σου!


benefits

Η εταιρεία παρέχει για τη θέση του/της Μηχανικού Υποσταθμού:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Παροχή διαμονής στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας
 • Ετήσιο bonus απόδοσης
 • Ιδιωτικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα
 • Κάλυψη μεταφορικών εξόδων σε μηνιαία βάση
 • Ticket Restaurants σε μηνιαία βάση
 • Εταιρικό  laptop και τηλέφωνο

responsibilities

Οι αρμοδιότητές σου ως Μηχανικός Υποσταθμού θα είναι οι ακόλουθες:

 • Μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία του υποσταθμού και την προγραμματισμένη συντήρηση
 • Επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας του υποσταθμού του εργοστασίου και  παρέμαση σε περίπτωση εντοπισμού βλαβών
 • Σύνταξη και εκτέλεση προγράμματος προληπτικής συντήρησης
 • Συντονισμός απαιραίτητων ενεργειών για άμεση αποκατάσταση βλαβών στα μηχανήματα
 • Προτάσεις στον Προϊστάμενο του Υποσταθού αναφορικά με χρήση κατάλληλων εργαλείων, τεχνικές βελτιώσεις, επενδύσεις και παρακολούθηση της υλοποίησής αυτών
 • Σύνταξη προδιαγραφών των αναγκαίων υλικών συντήρησης και έλεγχος παραλαβής αυτών
 • Υπεύθυνος για την τήρηση του ετήσιου σχεδίου ασφάλειας
 • Έλεγχος και εξασφάλιση της τήρησης του προϋπολογισμού του τμήματός 
 • Διεύθυνση και συντονισμός του προσωπικού της υπηρεσίας  και μέριμνα για συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωσή του

requirements

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σου στις απαιτήσεις του ρόλου του/της Μηχανικού Υποσταθμού χρειάζονται τα παρακάτω:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΕΜΠ
 • Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός
 • Εργασιακή εμπειρία για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών
 • Καλή τεχνική γνώση της διαδικασίας παραγωγής
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Γνώση πληροφοριακών συστημάτων
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και οργάνωσης

information

Αν η παραπάνω προοπτική καριέρας σε ενδιαφέρει, θα χαρούμε πολύ να λάβουμε την αίτησή σου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να καλέσεις στο +30 6942789384 και να ζητήσεις την Κυριαζή Ελένη. Εναλλακτικά, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο ekyriazi@randstad.gr  #jobsengineering #jobsenergy #energysector

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.