μηχανικός υποσταθμού - άσπρα σπίτια βοιωτίας

posted
contact
Anestis Kalampalikis, Randstad Hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
άσπρα σπίτια βοιωτίας, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
29507
contact
Anestis Kalampalikis, Randstad Hellas
phone
+30 6952361070

job description

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τον Όμιλο Μυτιληναίο αναζητούμε Μηχανικό Υποσταθμού για το τμήμα της Μεταλλουργίας στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας. Είσαι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και θα ήθελες να ενταχθείς στον κορυφαίο ενεργειακό όμιλο της χώρας; Διαθέτεις εμπειρία σε Υποσταθμούς Μέσης ή Υψηλής Τάσης και είσαι έτοιμος να αναλάβεις ρόλο ευθύνης; Αν η απάντηση είναι "ναι", τότε περιμένουμε την αίτησή σου!

benefits

Η εταιρεία παρέχει για τη θέση του/της Μηχανικού Υποσταθμού:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Παροχή διαμονής στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας
 • Ετήσιο bonus απόδοσης
 • Ιδιωτικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα
 • Κάλυψη μεταφορικών εξόδων σε μηνιαία βάση
 • Ticket Restaurants σε μηνιαία βάση
 • Εταιρικό  laptop και τηλέφωνο

responsibilities

Οι αρμοδιότητές σου ως Μηχανικός Υποσταθμού θα είναι οι ακόλουθες:

 • Μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία του υποσταθμού και την προγραμματισμένη συντήρηση
 • Επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας του υποσταθμού του εργοστασίου και  παρέμβαση σε περίπτωση εντοπισμού βλαβών
 • Σύνταξη και εκτέλεση προγράμματος προληπτικής συντήρησης
 • Συντονισμός απαιραίτητων ενεργειών για άμεση αποκατάσταση βλαβών στα μηχανήματα
 • Προτάσεις στον Προϊστάμενο του Υποσταθού αναφορικά με χρήση κατάλληλων εργαλείων, τεχνικές βελτιώσεις, επενδύσεις και παρακολούθηση της υλοποίησής αυτών
 • Σύνταξη προδιαγραφών των αναγκαίων υλικών συντήρησης και έλεγχος παραλαβής αυτών
 • Υπεύθυνος για την τήρηση του ετήσιου σχεδίου ασφάλειας
 • Έλεγχος και εξασφάλιση της τήρησης του προϋπολογισμού του τμήματός 
 • Διεύθυνση και συντονισμός του προσωπικού της υπηρεσίας  και μέριμνα για συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωσή του

qualifications

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σου στις απαιτήσεις του ρόλου του/της Μηχανικού Υποσταθμού χρειάζονται τα παρακάτω:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΕΜΠ
 • Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός
 • Καλή τεχνική γνώση της διαδικασίας παραγωγής
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Γνώση πληροφοριακών συστημάτων

skills

δεξιότητες επικοινωνίας και οργάνωσης

experience

 • Εργασιακή εμπειρία για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχο ρόλο

educational requirements

 • Masters
 • AEI

information

Αν θεωρείς ότι το προφίλ σου ταιριάζει με τη παραπάνω θέση ονομάζομαι Καλαμπαλίκης Ανέστης και μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο +30 6952361070 ή στο akalampalikis@randstad.com για περισσότερες πληροφορίες. #jobsengineering

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές