μηχανικός τεχνικού τμήματος - thessaloniki

posted
contact
konstantinos papadopoulos, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
thessaloniki, central macedonia
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
23298
contact
konstantinos papadopoulos, randstad hellas

job description

Έχεις εργαστεί ως Μηχανικός Τεχνικού Τμήματος σε δυναμικό περιβάλλον και είσαι έτοιμος να διεκδικήσεις μία θέση ορόσημο στην καριέρα σου, σε εναν εκ των μεγαλυτέρων ομίλων της Ελλάδας;

Σε ενδιαφέρει η συνεχής εξέλιξη, ενημέρωση και εκπαίδευση; Έχεις εμπειρία στην παροχή τεχνικής υποστήριξης καθώς και σε θέματα Ασφάλειας, Υγιεινής και προστασίας του Περιβάλλοντος (HSE);

Εάν η απάντηση είναι θετική, τότε αυτή είναι η θέση που έψαχνες.

Για αυτό, περιμένουμε την αίτησή σου τώρα!

benefits

  Η εταιρεία προσφέρει στον κατάλληλο υποψήφιο για τη θέση του Μηχανικού Τεχνικού Τμήματος, τα εξής:

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  • Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
  • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
  • Προοπτικές εξέλιξης και περιθώρια ανάπτυξης

  responsibilities

  Ο Μηχανικός Τεχνικού Τμήματος θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας στην Βόρεια Ελλάδα. Η υποστήριξη περιλαμβάνει την εκπόνηση νέων τεχνικών έργων, την συντήρηση όλου του ακίνητου εξοπλισμού, την εκπαίδευση προσωπικού συνεργατών και πελατών
  • Την συμμετοχή στην παρακολούθηση και εφαρμογή των θεμάτων Ασφάλειας, Υγιεινής και προστασίας του Περιβάλλοντος (HSE) σύμφωνα με το ετήσιο πλάνο της εταιρείας
  • Να ελέγχει και να αξιολογεί τεχνικά κάθε υλικό-εξοπλισμό που χρησιμοποιεί η εταιρία στα τεχνικά έργα και στις λοιπές δραστηριότητες της
  • Να προγραμματίζει, και υλοποιεί τον προληπτικό έλεγχο και την τακτική συντήρηση του κινητού και ακίνητου εξοπλισμού της εταιρείας στους πελάτες στην Βόρεια Ελλάδα

  requirements

   Ο κατάλληλος υποψήφιος για την θέση του Μηχανικού Τεχνικού Τμήματος θα πρέπει να διαθέτει:

   • Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ. Ιδανικά πτυχιούχος τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών
   • Τουλάχιστον 4 έτη προϋπηρεσίας, σε αντίστοιχη θέση σε περιβάλλον βιομηχανίας
   • Δυναμική προσωπικότητα με ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και επίλυσης προβλημάτων
   • Οργανωτικότητα, συνέπεια και ικανότητα εργασίας σε ένα περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς
   • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων, ιεράρχησης προτεραιοτήτων και ορθής διαχείρισης χρόνου

   information

   Σε περίπτωση που πιστεύεις ότι η παραπάνω θέση του Μηχανικού Τεχνικού Τμήματος σου ταιριάζει, τότε περιμένουμε την αίτησή σου! Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να καλέσεις στο 2310414731 και να ζητήσεις τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο

   Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.