μηχανικός συντονιστής ομάδας μελέτης κτηματογράφησης in νέα ιωνία

posted
contact
dimitra zoga, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
νέα ιωνία, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
10715
contact
dimitra zoga, randstad hellas
apply now

job description

Είσαι Αγρονόμος Τοπογράφος ή Πολιτικός Μηχανικός; Διαθέτεις εμπειρία στο πεδίο της Κτηματογράφησης ως συντονιστής ομάδας μελέτης; Είσαι ικανός να αποδίδεις αποτελεσματικά σε απαιτητικούς ρυθμούς και σε χρονικές προθεσμίες; Εάν η απάντηση στα παραπάνω είναι ναι, τότε, ίσως, η συγκεκριμένη θέση εργασίας είναι για εσένα. 

Για περισσότερες πληροφορίες διάβασε τη συνέχεια!


benefits

Η εταιρεία παρέχει τα ακόλουθα στον Μηχανικό Συντονιστή ομάδας μελέτης Κτηματογράφησης:

 • Εξαιρετικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρία εργασίας σε μία από τις καλύτερες εταιρείες του κλάδου

responsibilities

Ως Μηχανικός Συντονιστής ομάδας μελέτης Κτηματογράφησης, υπεύθυνος της ομάδας μελέτης και Διαχείρισης Ποιότητας, απαιτείται η συμμετοχή στο σχεδιασμό υλοποίησης του έργου, στην παρακολούθηση εκτέλεσής του και στη λήψη αποφάσεων για την ομαλή ολοκλήρωσή του.

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης του Μηχανικού Συντονιστή ομάδας μελέτης Κτηματογράφησης  αποτελούν:

 • Η γενική διοίκηση και ο συντονισμός της μελέτης
 • Η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την απρόσκοπτη υλοποίηση της μελέτης
 • Η σύνταξη και η παρακολούθηση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος
 • Η διαχείριση της σύμβασης για τεχνικά θέματα με τους επιμέρους υπεύθυνους
 • Η επικοινωνία με την ομάδα μελέτης και την Αναθέτουσα Αρχή
 • Η διασφάλιση της ποιότητας εκτέλεσης μελετών
 • Η σύνταξη και επιτήρηση Προγράμματος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) σύμφωνα με τα εφαρμοσμένα πρότυπα και συστήματα ποιότητας
 • Η παρακολούθηση εφαρμογής του Π.Π.Ε. και η εισήγηση πιθανών τροποποιήσεων/ αναθεωρήσεων για βελτιστοποίηση των διαδικασιών
 • Ο συντονισμός των προβλεπόμενων ελέγχων, όπως περιγράφονται στο Π.Π.Ε., σε συνεργασία με τα υπεύθυνα μέλης της ομάδας Μελέτης και την έγκριση των αποτελεσμάτων των ελέγχων (QCR)
 • Ο συντονισμός της Επιτροπής Ποιότητας Μελέτης
 • Η οργάνωση εκπαιδεύσεων για ομάδες προσλαμβανομένων, η ένταξη προσωπικού σε ομάδες εργασίας και η αναδιοργάνωση ομάδων ανάλογα με την πορεία του έργου
 • Ο σχεδιασμός, οργάνωση και τήρηση συστήματος αξιολόγησης εργαζομένων

requirements

Η θέση του Μηχανικού Συντονιστή ομάδας μελέτης Κτηματογράφησης είναι η κατάλληλη για εσένα αν κατέχεις τα παρακάτω:

 • Δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου ή Πολιτικού Μηχανικού 
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Εμπειρία σε δημιουργία και συντονισμό Π.Π.Ε. 
 • Εμπειρία και γνώση των διαδικασιών Κτηματογράφησης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπειρία σε οργάνωση, συντονισμό, επικοινωνία, διαχείριση και επίβλεψη ομάδας

information

Είμαι η Δήμητρα Ζώγα και μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο 2106770523 για περισσότερες πληροφορίες.


Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.