μηχανικός συντήρησης - πρέβεζα

posted
contact
georgia christodoulou, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
πρέβεζα, epirus
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
23587
contact
georgia christodoulou, randstad hellas

job description

Έχεις εργαστεί ως Μηχανικός Συντήρησης σε βιομηχανικό περιβάλλον; Έχεις τεχνικό υπόβαθρο και σε ενδιαφέρει να εξελιχθείς σε μια δυναμική εταιρεία;

Τότε η θέση του Μηχανικού Συντήρησης είναι για εσένα!


benefits

Η εταιρεία προσφέρει στον Μηχανικό Συντήρησης τα παρακάτω:

 • Άριστο πακέτο αποδοχών
 • Ευκαιρία εργασίας σε ένα δυναμικό περιβάλλον
 • Προοπτικές και ευκαιρίες εξέλιξης


responsibilities

Ο Μηχανικός Συντήρησης θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Επισκευάζει μηχανές, γραμμές παραγωγής, ηλεκτρολογικές/μηχανολογικές και κτιριακές εγκαταστάσεις
 • Προτείνει βελτιώσεις και διορθωτικές ενέργειες για τη βελτιστοποίηση των εργασιών
 • Εκτελεί ελέγχους σε τεχνικές εργασίες
 • Διεξάγει προληπτική συντήρηση σε γραμμές παραγωγής, μηχανήματα και εγκαταστάσεις
 • Κάνει βελτιώσεις στις γραμμές παραγωγής ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο διακοπής εργασίας λόγω βλάβης
 • Ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές του συστήματος ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, HACCP, περιβάλλοντος και ασφάλειας τροφίμων

requirements

Ο κατάλληλος υποψήφιος για την θέση του Μηχανικού Συντήρησης θα πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο ΤΕΙ, ιδανικά Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπειρία σε κανονισμούς υγιεινής και ασφαλείας, ασφάλειας προϊόντος, HACCP και IFS
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλή χρήση Η/Υ και MS Office
 • Συνέπεια, επαγγελματισμό, οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πνεύμα συνεργασίας


information

Αν το προφίλ σου ταιριάζει στις απαιτήσεις της θέσης του Μηχανικού Συντήρησης, κάνε την αίτησή σου τώρα και στείλε το βιογραφικό σου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την θέση του Μηχανικού Συντήρησης μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά 09:00-17:00 με την Γεωργία Χριστοδούλου  στο +302310417119  #jobsengineering

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.