μηχανικός πωλήσεων in αττική

posted
contact
ilia lymberopoulou, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
αττική, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
11867
contact
ilia lymberopoulou, randstad hellas
apply now

job description

Είσαι μηχανικός με εμπειρία πωλήσεις; 

Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα σου σε μία μεγάλη εταιρία που παρέχει εξοπλισμό στη βιομηχανία; 

Αγαπάς τις τεχνικές πωλήσεις και θέλεις να εργαστείς ως Μηχανικός Πωλήσεων;

benefits

Η εταιρία προσφέρει στο Μηχανικό Πωλήσεων:

 • Ανταγωνιστικό μισθό
 • Προμήθειες
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Κινητό και Laptop

responsibilities

Τα καθήκοντα του Μηχανικού Πωλήσεων είναι:

 • Διαχείριση υφισταμένων πελατών και ανάπτυξη after sales εξυπηρέτησης
 • Περαιτέρω ανάπτυξη χαρτοφυλακίου πελατών
 • Ενίσχυση του αποτελέσματος πωλήσεων του συνόλου του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της εταιρίας
 • Συνολική διαχείριση λογαριασμών και παραγγελιών
 • Έμφαση στην αύξηση του μεριδίου αγοράς στην περιοχή ευθύνης μέσα από την παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων εμπιστοσύνης
 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε τεχνικά θέματα και εκπόνηση εξατομικευμένων προσφορών
 • Συμμετοχή σε συνεδριάσεις πωλήσεων, εταιρικές συναντήσεις, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις marketing
 • Σύνταξη τακτικών αναφορών προς τη διοίκηση

requirements

Τα απαραίτητα προσόντα του Μηχανικού Πωλήσεων είναι:

 • Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ - ΤΕΙ, ειδικότητα μηχανολόγου μηχανικού, ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανικού αυτοματισμού
 • 3-5 χρόνια εμπειρία στις πωλήσεις
 • Δυναμικός χαρακτήρας με δεξιότητες (soft skills) επικοινωνίας, ανάπτυξης εμπιστοσύνης, διαπραγμάτευσης, εξυπηρέτησης, ευελιξίας, επίλυσης προβλημάτων, πνεύματος ομαδικότητας και ανάλυσης
 • Συνεχής έρευνα και παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς και των εξελίξεων του κλάδου και του ανταγωνισμού
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και υπολογιστών
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Δυνατότητα ταξιδιών

information

Ilia Lymberopoulou
2106770523

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Please note that for transparency and equity reasons, only those applications made online via our site will be assessed. After the screening of all the CVs received, we will only contact the candidates who meet the requirements of the job to arrange an interview. ​ All applications are considered strictly confidential.