μηχανικός πωλήσεων – ηλεκτρολόγος / μηχανολόγος in αθηνα

posted
contact
ioannis karavokyris, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
αθηνα, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
9389
contact
ioannis karavokyris, randstad hellas
apply now

job description

Είστε ένας έμπειρος μηχανικός πωλήσεων (μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος μηχανικός; Έχετε έφεση στις πωλήσεις αλλά και ένα δυνατό τεχνικό υπόβαθρο; Μπορείτε να επικεντρωθείτε παράλληλα και στην ανάπτυξη αγοράς και στην επίβλεψη έργων με αντικείμενο την ενέργεια; Θέλετε να αποτελέσετε μέλος μιας δυναμικής ομάδας στο κομμάτι των βιοκαυσίμων; Θέλετε να ενταχθείτε στη διαδικασία ανεύρεσης πελατολογίου και δημιουργίας / κατασκευής σύγχρονων εγκαταστάσεων παραγωγής βιοκαυσίμων; 

Αν απαντήσατε θετικά στα παραπάνω, εμείς εδώ στη RANDSTAD θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε. 


Ο Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός Πωλήσεων θα:

 • Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση πελατολογίου σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές με στόχο την επίτευξη των εμπορικών στόχων στις περιοχές ευθύνης του
 • Εϊναι αρμόδιος για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων σχέσεων με το πελατολόγιο της εταιρείας, αλλά και ανεύρεση νέων δυνητικών συνεργασιών
 • Αναλάβει από κοινού με ομάδα μηχανικών όλες τις διαδικασίες από το κλείσιμο της εμπορικής συμφωνίας, το σχεδιασμό μέχρι και την παράδοση της μονάδας
 • Επικεντρωθεί στον συντονισμό όλων των απαραίτητων ενεργειών για την υλοποίηση του έργου
 • Διατηρεί τη σχέση με όλους τους εμπλεκόμενους στο κομμάτι της μελέτης, τεχνοοικονομικής προσφοράς, επίβλεψης κατασκευής και εγκατάστασης, προγραμματισμού και οικονομικής παρακολούθησης των έργων


benefits

 • Μισθός και bonus επί της απόδοσης
 • Απολαβές εκτός έδρας
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Εταιρικό κινητό
 • Συνεχής εκπαίδευση σε σύγχρονες μονάδες παραγωγής & προοπτικές εξέλιξης.


requirements

 • Απαραίτητη εμπειρία πωλήσεων 3-4 έτη κατά προτίμηση στο χώρο της ενέργειας.
 • Ιδανικά να έχει ήδη τριβή με αγροτικές, κτηνοτροφικές ή αγροτοβιομηχανικές περιοχές.
 • Ιδανικά γνώσεις ή εμπειρία από οργάνωση και διοίκηση τεχνικών συστημάτων 
 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού / Ηλεκτρολόγου Μηχανικού / Τεχνικού Περιβάλλοντος
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και εφαρμογών MS Office
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και παρουσίασης
 • Άριστες ικανότητες διαπραγμάτευσης και ανάπτυξης πρωτοβουλιών.
 • Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία (όλη την Ελλάδα) 60%.
 • Δυναμική προσωπικότητα, με φιλοδοξία και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα.

Προπάντων άνθρωπος με όραμα, όρεξη και ενέργεια. 


information

Ιωάννης Καραβοκύρης
2166001339

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.