μηχανικός παραγωγής - μυτιλήνη

posted
contact
Anestis Kalampalikis, Randstad Hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
μυτιλήνη, north aegean
sector
engineering
job type
permanent
reference number
33915
contact
Anestis Kalampalikis, Randstad Hellas
phone
+30 6952361070

job description

Είσαι μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος μηχανικός/ χημικός/ τεχνολόγος τροφίμων και σου αρέσει ο κλάδος των ποτών; Θα ήθελες να συμμετάσχεις στην διαδικασία παραγωγής αλκοολούχων ποτών μίας από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στο χώρο των ποτών ως Μηχανικός Παραγωγής; Αν έχεις κάποια σχέση με την Μυτιλήνη ή θα ήθελες να ζήσεις εκεί ίσως αυτή είναι η ευκαιρία σου. 

benefits

Η εταιρεία για τη θέση του Μηχανικού Παραγωγής προσφέρει:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Οργανωμένο και Φιλικό Περιβάλλον Εργασίας
 • Ευκαιρίες εξέλιξης και συνεχή εκπαίδευση

responsibilities

Ως Μηχανικός Παραγωγής οι κύριες αρμοδιότητές σου θα είναι:

 • Προγραμματισμός και εκτέλεση της απόσταξης των χύμα αλκοολούχων ποτών.
 • Χειρισμός, επίβλεψη και παρακολούθηση συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας για την επίτευξη παραγωγικών και ποιοτικών στόχων.
 • Τήρηση ποιοτικών κριτηρίων παραγόμενων προϊόντων, καθώς και κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
 • Καταγραφή και παρακολούθηση δεικτών που σχετίζονται με την ποιότητα, την ασφάλεια και το περιβάλλον.

qualifications

Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του Μηχανικού Παραγωγής είναι:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδικότητα ηλεκτρολόγου μηχανικού/ μηχανολόγου μηχανικού/ χημικού/τεχνολόγου τροφίμων
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ, MS Office

skills

 • ομαδικότητα
 • επίλυση προβλημάτων
 • μεθοδικότητα
 • υπευθυνότητα

experience

 • 0-2 χρόνια προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη βιομηχανία 

information

Αν θεωρείς ότι το προφίλ σου ταιριάζει με τη θέση του Μηχανικού Παραγωγής        ονομάζομαι Καλαμπαλίκης Ανέστης και μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο +30 6952361070 ή στο akalampalikis@randstad.com για περισσότερες πληροφορίες.

#jobsengineering #randstad #randstadhellas 

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.