μηχανικός εργοταξίου - χαλάνδρι

posted
contact
Despina Alexiou, Randstad Hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
χαλάνδρι, attica
sector
engineering
job type
permanent
reference number
33641
contact
Despina Alexiou, Randstad Hellas
phone
+30 216 6001342

job description

Είσαι Πολιτικός Μηχανικός και έχεις εμπειρία στην διαχείριση και τον συντονισμό κατασευαστικών εργων; Έχεις αναλάβει κτιριακά έργα και δείχνεις προσήλωση στην επίτευξη των στόχων; Θέλεις να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα σ'ενα δυναμικό περιβάλλον εργασίας με δυνατότητες εξέλιξης;

benefits

Για τη θέση του Μηχανικού Εργοταξίου η εταιρεία προσφέρει τα ακόλουθα:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυνατότητες εξέλιξης
 • Συνεχής εκπαίδευση

responsibilities

Ως Μηχανικός Εργοταξίου θα έχεις τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Επίβλεψη, οργάνωση και συντονισμός των εργασιών του εργοταξίου
 • Έλεγχος τήρησης των μέτρων ασφαλείας του έργου
 • Σχεδίασμός και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμού
 • Σύνταξη προσφορών
 • Διενέργεια προμετρήσεων και επιμετρήσεων

qualifications

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σου στις ανάγκες της θέσης πρέπει να διαθέτεις τις παρακάτω δεξιότητες:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ

skills

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια

experience

Προηγούμενη εργοταξιακή εμπειρία

information

Πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη θέση του Μηχανικού Εργοταξίου είναι η ιδανική για την συνέχιση της επαγγελματικής σας καριέρας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο +30 6940275872 για περισσότερες πληροφορίες και να ζητήσετε την Δέσποινα Αλεξίου. #jobsengineering #constructionsector

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.