μηχανικός εργοταξίου - χαλάνδρι

posted
contact
Elena Vlachou, Randstad Hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
χαλάνδρι, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
30827
contact
Elena Vlachou, Randstad Hellas
phone
+30 216 6001327

job description

Είστε Πολιτικός Μηχανικός και έχετε αναλάβει την διαχείριση κατασκευαστικών έργων; Διαθέτετε προηγούμενη εργοταξιακή εμπειρία σε κτιριακά έργα, όπως κατασκευή, ανακαίνιση πολυτελών κατοικιών ; Δίνετε προσοχή στην λεπτομέρεια και στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και θέλετε να κάνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα σ' ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας; Αν "ναι", τότε είστε ο κατάλληλος υποψήφιος για την θέση του Μηχανικού Εργοταξίου! 

benefits

Για τη θέση του Μηχανικού Εργοταξίου η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας

responsibilities

Τα καθήκοντα του Μηχανικού Εργοταξίου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Επίβλεψη, καθοδήγηση και διαχείριση του εργοταξίου
 • Παρακολούθηση και συντονισμός της εξέλιξης όλων των εργασιών
 • Σχεδιασμός και τήρηση του χρονοδιαγραμμάτος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου
 • Διενέργεια προμετρήσεων και επιμετρήσεων και επίβλεψη του προϋπολογιμού
 • Μεταβίβαση και γνωστοποίηση των δεδομένων στα συνεργαζόμενα τμήματα 
 • Επικοινωνία με συνεργάτες της εταιρείας 
 • Έλεγχος τήρησης μέτρων ασφαλείας του έργου

qualifications

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σας στις ανάγκες της θέσης του Μηχανικού Εργοτάξιου, πρέπει να διαθέτετε τα εξής:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού 
 • Άριστη γνώση γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
 • Άριστη γνώση Η/Υ και ΑutoCad 

skills

 • Προθυμία και πρωτοβουλία στην ανάληψη ευθυνών
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια και ομαδικό πνεύμα
 • Οργανωτικές αι επικοινωνιακές δεξιότητες

experience

Απαραίτητη προηγούμενη εργοταξιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών

educational requirements

 • AEI

information

Πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη θέση του Μηχανικού Εργοταξίουείναι η ιδανική για την συνέχιση της επαγγελματικής σας καριέρας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο +30 216 6001327 για περισσότερες πληροφορίες και να ζητήσετε την Έλενα Βλάχου. #jobsengineering #constructionsector

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.