μηχανικός εξοικονόμησης ενέργειας - αθήνα

posted
contact
Elena Vlachou, Randstad Hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
αθήνα, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
26208
contact
Elena Vlachou, Randstad Hellas
phone
+30 216 6001327

job description

Είστε Μηχανικός με προϋπηρεσία στην εξοικονόμησης ενέργειας; Έχετε ασχοληθεί με έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε ακίνητα; Είστε γνώστης της σχετικής ενεργειακής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας και διαθέτετε εμπειρία στην εκπόνηση μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων;  

Η Randstad αναζητά ένα Μηχανικό Εξοικονόμησης Ενέργειας για λογαριασμό της RES Invest.  

Αναμένουμε την αίτησή σας!

benefits

Η εταιρεία παρέχει στον Μηχανικό Εξοικονόμησης Ενέργειας:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης

responsibilities

Οι αρμοδιότητες του Μηχανικού Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι να:

 • Παρακολουθεί, οργανώνει και υποστηρίζει την εκπόνηση ενεργειακών, περιβαλλοντικών και λοιπών τεχνικών μελετών που υλοποιούνται από την εταιρεία, καθορίζοντας τη στρατηγική και την τακτική τεχνικής προσέγγισης για κάθε έργο μελέτης ενεργειακής εξοικονόμησης
 • Ετοιμάζει μελέτες σκοπιμότητας και προϋπολογισμούς έργων
 • Ελέγχει τις προτάσεις-μελέτες που συντάσσονται από τα μέλη της ομάδας μελετών και από εξωτερικούς συνεργάτες
 • Διαχειρίζεται εν εξελίξει έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε  ακίνητα
 • Αναλύει και ερμηνεύει στατιστικά ενεργειακά στοιχεία από διάφορες εγκαταστάσεις 
 • Επικοινωνεί με αρμόδιους για τα έργα φορείς, πελάτες και συνεργάτες
 • Προετοιμάζει, σχεδιάζει, κοστολογεί και υποστηρίζει την ανάπτυξη έργων μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)
 • Παρακολουθεί και αποτιμά την ενεργειακή αποδοτικότητα έργων που αναπτύχθηκαν  με ΣΕΑ 
 • Συνεργάζεται με το τμήμα έργων ΑΠΕ, το τμήμα πωλήσεων, το νομικό τμήμα, το οικονομικό τμήμα
 • Προετοιμάζει  φακέλους για συμμετοχή σε  δημόσιους διαγωνισμούς
 • Ενημερώνεται για την νομοθεσία πάνω σε ενεργειακά θέματα
 • Συμμετέχει σε συνεδρίες με φορείς Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων H2020
 • Εκπροσωπεί την εταιρεία σε αυτοψίες εγκαταστάσεων
 • Αναζητά και αξιολογεί νέες τεχνολογίες

qualifications

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σας στις απαιτήσεις της θέσης του Μηχανικού Εξοικονόμησης Ενέργειας, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες:

 • Πτυχίο Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανικού
 • Άριστη γνώση της σχετικής ενεργειακής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας
 • Εμπειρία σε εκπόνηση μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων  
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη έργων ενεργειακής εξοικονόμησης και συμψηφισμού ιδίως σε μεγάλα εμπορικά κτίρια και κτίρια δημοσίου τομέα όπως γραφεία, νοσοκομεία, σχολεία, γυμναστήρια κτλ
 • Πολύ καλή γνώση λειτουργίας Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης
 • Σχετική εμπειρία συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Άριστη λειτουργία MS Office
 • Πολύ καλή γνώση AutoCAD

Επιπροσθέτως, θα συνεκτιμηθεί:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα ενέργειας 
 • Μελετητικό πτυχίο για ενεργειακές ή/και περιβαλλοντικές μελέτες
 • Eμπειρία στα χρηματοδοτικά εργαλεία έργων εξοικονόμησης ενέργειας
 • Πιστοποίηση Μέτρησης και Επαλήθευσης (Μ&V) έργων εξοικονόμησης ενέργειας
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Πιστή εφαρμογή των διαδικασιών της εταιρείας
 • Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση επαγγελματικών και τεχνικών γνώσεων μέσω επαγγελματικών δικτύων, συνεδρίων, εκθέσεων κ.α.

skills

 • Καλές διαπροσωπικές σχέσεις
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

experience

 • Εμπειρία σε ανάπτυξη έργων ενεργειακής εξοικονόμησης

information

Πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη θέση του Μηχανικού Εξοικονόμησης Ενέργειαςείναι η ιδανική για την συνέχιση της επαγγελματικής σας καριέρας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο +30 216 6001327 για περισσότερες πληροφορίες και να ζητήσετε την Έλενα Βλάχου. #jobsengineering #jobsenergy #energysector

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.