μηχανικός διαχείρισης ακινήτων - αθήνα

posted
contact
elena vlachou, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
αθήνα, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
23077
contact
elena vlachou, randstad hellas

job description

Είστε πολιτικός ή αρχιτέκτων μηχανικός με εμπειρία στην τακτοποίηση ακινήτων και το κτηματολόγιο; Γνωρίζετε άριστα την πολεοδομική νομοθεσία και του νόμου 4495/2017 περί αυθαιρέτων; 'Εχετε εμπειρία σε project management και είστε ικανός να διεκπεραιώνετε ταυτόχρονα πολλές αρμοδιότητες, με προσήλωση στην επίτευξη στόχων και χρονοδιαγραμμάτων; Αν ναι, τότε έχουμε την ιδανική θέση του Μηχανικού διαχείρισης ακινήτων που σας ταιριάζει.

benefits

Η εταιρεία παρέχει τα ακόλουθα στο Μηχανικό τακτοποίησης ακινήτων:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας εντός του τραπεζικού κλάδου
 • Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση 
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

responsibilities

Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης του Μηχανικού τακτοποίησης ακινήτων στον τραπεζικό κλάδο είναι να: 

 • Αναλαμβάνει τη διαδικασία περί της ταυτοποίησης ακινήτων 
 • Μεριμνά επί των διαδικασιών περί του κτηματολογίου
 • Μελετά τις εκθέσεις εκτιμήσεων ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας
 • Συντάσσει ή και αναθέτει σε εξειδικευμένους συνεργάτες τεχνικές εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις σχετικά με πολεοδομικά και εν γένει τεχνικά θέματα
 • Διεκπεραιώνει θέματα που άπτονται τεχνικών θεμάτων και αφορούν σε καταγγελίες από Δημόσιους φορείς, τρίτους κλπ.
 • Συντάσσει και κοινοποιεί την πρόσκληση ενδιαφέροντος εκτέλεσης οικοδομικού έργου σε τεχνικές εταιρίες ή ιδιώτες εργολάβους μηχανικούς
 • Συγκεντρώνει, ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές για την επιλογή του αναδόχου του έργου.
 • Παρέχει συμβουλές επί τεχνικών θεμάτων που ανακύπτουν και αφορούν στα διαχειριζόμενα από τη εταιρεία ακίνητα
 • Μεριμνά για την εποπτεία των μηχανικών
 • Παρουσιάζει reports στη διοίκηση

requirements

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σας στις απαιτήσεις της θέσης του Μηχανικού τακτοποίησης ακινήτων, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες: 

 • Πτυχίο Μηχανικού, ιδανικά αλλά όχι περιοριστικά Πολιτικού ή Αρχιτέκτονα 
 • Άριστη γνώση του νόμου 4495/2017 και πολεοδομικής νομοθεσίας
 • Τουλάχιστον 3-5 χρόνια εμπειρία στο project management και σε θέματα τακτοποίησης αυθαιρέτων
 • Ικανοποιητική γνώση της αγοράς ακινήτων
 • Πολύ καλή γνώση γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
 • Άριστη γνώση Η/Υ (word, excel, power point, outlook κ.λ.π.)
 • Επικοινωνιακή Δεξιότητα και Εξωστρέφεια
 • Οργανωτική Ευχέρεια και Μεθοδικότητα
 • Ικανότητα στην Επίτευξη Στόχων και την Τήρηση Χρονοδιαγραμμάτων

information

Πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη θέση του Μηχανικού τακτοποίησης ακινήτων είναι η ιδανική για την συνέχιση της επαγγελματικής σας καριέρας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2106770523 για περισσότερες πληροφορίες και να ζητήσετε την Έλενα Βλάχου. #jobsengineering

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.