μηχανικός αυτοματισμού in αττική

posted
contact
vasiliki mavrokefalou, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
αττική, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
9384
contact
vasiliki mavrokefalou, randstad hellas
apply now

job description

Είσαι Μηχανικός Αυτοματισμού,απόφοιτος ΤΕΙ, γνωρίζεις PLC και διαθέτεις εμπειρία ως Μηχανικός Αυτοματισμού;

Εάν είσαι ικανός να διεκπεραιώνεις ταυτόχρονα πολλές αρμοδιότητες και με προσήλωση στην επίτευξη στόχων, τότε, ίσως, η συγκεκριμένη θέση εργασίας είναι για εσένα. 

Για να μάθεις περισσότερες πληροφορίες διάβασε τη συνέχεια!

 • Εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των μηχανών μέσω συστήματος PLC
 • Επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των μηχανών
 • Πραγματοποίηση αξιολογήσεων και επιμετρήσεων έργων, τα οποία ανήκουν σε συστήματα που περιέχουν στοιχεία αυτόματου ελέγχου
 • Σύνταξη μελετών έργων και εργασιών που αφορούν σε συστήματα αυτόματου ελέγχου ή γενικότερα, συστήματα ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά και ηλεκτρομηχανολογικά
 • Χρησιμοποιεί, προγραμματίζει, συντηρεί, ρυθμίζει και αναπροσαρμόζει υπολογιστές, μικροϋπολογιστές, μικροελεγκτές, προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLCs), προγραμματιζόμενες εργαλειομηχανές CNC, ρομποτικές συσκευές, και γενικώς εξοπλισμό που υλοποιεί μεθόδους και αλγορίθμους αυτόματου ελέγχου

benefits

 • Εκπαίδευση 
 • Πολύ καλός μισθός
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 

requirements

 • Πτυχιούχος Μηχανικός Αυτοματισμού Τ.Ε.Ι. 
 • Εμπειρία 3 ετών τουλάχιστον σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανικό περιβάλλον
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή χρήση Η/Y

information

Vasiliki Mavrokefalou
+30 2106770523

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Please note that for transparency and equity reasons, only those applications made online via our site will be assessed. After the screening of all the CVs received, we will only contact the candidates who meet the requirements of the job to arrange an interview. ​ All applications are considered strictly confidential.