λογιστής in βόρεια προάστια

posted
contact
george spathis, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
βόρεια προάστια, attica
sector
accounting & finance
job type
permanent
reference number
11260
contact
george spathis, randstad hellas
apply now

job description

Μεγάλη πολυεθνική εταιρεία στο χώρο της βιομηχανίας αναζητάει ένα βοηθό λογιστή.

Εάν διαθέτεις ακαδημαϊκές σπουδές στη λογιστική και έχεις εργαστεί τουλάχιστον δύο χρόνια ως βοηθός λογιστή σε λογιστικό γραφείο, τότε διάβασε τη συνέχεια!

benefits

Η εταιρία παρέχει τα ακόλουθα στον βοηθό λογιστή:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Πρόσθετη ιατροφ/τική ασφάλεια
 • Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
 • Συνεχή εκπαίδευση & ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας

responsibilities

Οι αρμοδιότητές σου ως βοηθός λογιστή θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • Καταχώρηση τιμολογίων και λοιπών λογιστικών εγγραφών μέσω SAP
 • Διαχείριση και παρακολούθηση ταμειακών ροών
 • Διαχείριση Πελατών
 • Διαχείριση Προμηθευτών
 • Επικοινωνία με τις τράπεζες
 • Διεκπεραίωση Λογιστικών και διάφορων διοικητικών θεμάτων
 • Έλεγχος παραστατικών
 • Γενικές εργασίες λογιστηρίου
 • Καταχωρήσεις τιμολογίων
 • Εγγραφές ταμείου
 • Αρχειοθέτηση
 • Συμπλήρωση φύλλων Excel

requirements

Ο ιδανικός υποψήφιος για τη θέση του βοηθού λογιστή, θα πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚΛογιστικής
 • Εμπειρία 2-5 ετών σε αντίστοιχη θέση σε λογιστικό γραφείο ή βιοτεχνία
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση ΜS Office, ιδιαίτερα σημαντική η γνώση Excel Γνώση λογιστικών προγραμμάτων
 • Εμπειρία σε SAP, επιθυμητή Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Επαγγελματισμός – συνέπεια- οργάνωση
 • Υπευθυνότητα - οργανωτική ικανότητα
 • Γνώση IFRS & Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
 • Γνώσεις γενικής λογιστικής

information

Αν διαθέτεις όλα τα παραπάνω, τότε περιμένουμε την αίτησή σου Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε τον Γιώργο Σπαθή στο 2106770523  

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.