λογιστής - αγία παρασκευή

posted
contact
Katerina Sarantopoulou, Randstad Hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
αγία παρασκευή, attica
sector
accounting & finance
job type
permanent
reference number
31620
contact
Katerina Sarantopoulou, Randstad Hellas
phone
2166001365

job description

Διαθέτεις εμπειρία ως λογιστής; Μπορείς να οργανώνεις τις καθημερινές ανάγκες που προκύπτουν στο λογιστήριο ; Διαθέτεις καλά επικοινωνιακά στοιχεία, είσαι υπεύθυνος/η και δίνεις προσοχή στην λεπτομέρεια και σε όλη την πληροφόρηση που πρέπει να διαχειρίζεσαι γρήγορα και αποτελεσματικά;

Αν ναι, τότε μπορείς να κάνεις την αίτησή σου και να διεκδικήσεις την θέση του/της λογιστή σε ένα δυναμικό πολυεθνικό εργασιακό περιβάλλον.

Ο πελάτης μας είναι μία πολυεθνική εταιρεία και αναζητά έναν έμπειρο λογιστή.

benefits

Η εταιρεία παρέχει τα ακόλουθα στον/στην λογιστή:

 • Ανταγωνιστικό μισθό
 • Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον και συνεχή εκπαίδευση

responsibilities

Οι αρμοδιότητες του ρόλου του/της λογιστή είναι:

 • Επίβλεψη των εργασιών του λογιστηρίου και των οικονομικών υπηρεσιών και επίλυση θεμάτων που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του τμήματος
 • Συντονισμός και παρακολούθηση της λογιστικής ενημέρωσης των βιβλίων-σύμφωνα με τη νομοθεσία
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισμού και παρακολούθηση της πορείας του,διενέργεια προβλέψεων (Budgeting, forecasting)
 • Συμμετοχή στην προετοιμασία του ετήσιου ισολογισμού της εταιρείας
 • Συνεργασία με τους συντονιστές άλλων τμημάτων για οικονομικά-φορολογικά θέματα
 • Σύνταξη – υποβολή φορολογικών δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (Φ.Π.Α.-Φ.Μ.Υ, Φόρο Ασφαλίστρων κλπ)
 • Συμμετοχή στην σύνταξη αναφοράς p&l
 • Παρακολούθηση ταμειακών ροών, συμφωνία τραπεζών (Cash flow)
 • Συμμετοχή στη σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων (IFRS) Διεθνή και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Διασφάλιση της εφαρμογής των εσωτερικών διαδικασιών του λογιστηρίου
 • Επικοινωνία με δημόσιους φορείς, τράπεζες, εξωτερικούς συμβούλους Γ.Ε.Μ.Η.,Δ.Ο.Υ., Τ.Τ.Ε.
 • Συνεργασία με τους Ορκωτούς ελεγκτές

qualifications

Για να μπορέσεις να ανταποκριθείς στο ρόλο του/της λογιστή θα πρέπει να διαθέτεις:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Λογιστικής/Οικονομικών
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί
 • 4- 6 έτη προυπηρεσίας ως Senior Λογιστή
 • Επιθυμητή η προυπηρεσία σε Ασφαλιστικό κλάδο
 • Καλή γνώση erp συστημάτων
 • Άριστη γνώση ΕΛΠ, ΦΠΑ, Φορολογία Εισοδήματος, Φορολογία Κεφαλαίου και
 • εργατικών θεμάτων
 • Εμπειρία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας
 • Άριστη γνώση των Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών GAAP & IFRS

skills

 • εργατικότητα
 • υπευθυνότητα
 • ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • αναλυτική και κριτική σκέψη,
 • έμφαση στην λεπτομέρεια
 • δυνατότητα εργασίας κατώ αυστηρές προθεσμίες

experience

 • Προϋπηρεσία 4 - 7 ετών σε θέση λογιστή
 • Εμπειρία από ασφαλιστικό κλάδο

information

Χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις για την θέση λογιστή; Μπορείς να ζητήσεις τη Σαραντοπούλου Κατερίνα ή να καλέσεις στο 2166001365 ή να στείλεις email στο ksarantopoulou@randstad.gr. Κάνε την αίτησή σου τώρα!

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.