κοινωνικός λειτουργός - αθήνα

posted
contact
Georgia Skreka, Randstad Hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
αθήνα, attica
sector
life sciences
job type
permanent
reference number
34333
contact
Georgia Skreka, Randstad Hellas
phone
+30 2106770523

job description

Η Ithaca Μ.Κ.Ο. με καινοτόμο χαρακτήρα, αναζητά ένα νέο και δημιουργικό άτομο για να καλύψει τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού με εξειδίκευση στην εργασιακή συμβουλευτική, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος/η για την υποστήριξη και ενδυνάμωση ατόμων από ευάλωτες ομάδες.

Έχεις προυπηρεσία ως Κοινωνικός Λειτουργός; Τότε κάνε την αίτησή σου τώρα! 

benefits

H εταιρεία προσφέρει για την θέση του/της Κοινωνικoύ Λειτουργού τα εξής:

 • Σύμβαση πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.
 • Εργασία σε Μ.Κ.Ο. με καινοτόμο χαρακτήρα.
 • Ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανέλιξης.
 • Εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών.

responsibilities

Ως Κοινωνικός Λειτουργός, οι κύριες αρμοδιότητές σου θα είναι:

 • Λειτουργία κοινωνικής υπηρεσίας, για την υποστήριξη των ωφελουμένων της κινητής μονάδας
 • Διατήρηση αρχείου κοινωνικών ιστορικών, αποτύπωση προόδου και σύνταξη σχετικών αναφορών
 • Υποστήριξη στη λειτουργία της κινητής μονάδας και συντονισμός ομάδας πεδίου
 • Δημιουργία συνεργασιών με δίκτυο οργανώσεων και φορέων (Δημόσιων και Ιδιωτικών)
 • Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης μέσω συμβουλευτικής στους εργαζόμενους της Ithaca, οι οποίοι προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
 • Αξιολόγηση της εξέλιξης των εργαζομένων της Οργάνωσης και της ποιότητας των υπηρεσιών ποu παρέχονται στους ωφελούμενους

qualifications

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σου στις απαιτήσεις της θέσης του/της Κοινωνικoύ Λειτουργού, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες:

 •  Πτυχίο Κοινωνικής εργασίας / Ψυχολογίας
 •  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 •  Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία σχετικά με την ένταξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων τουλάχιστον δύο έτη
 •  Άριστη γνώση Αγγλικών
 •  Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και λογισμικού MS Office
 •  Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα
 •  Δυνατότητα ταυτόχρονης ανάληψης καθηκόντων και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων.
 •  Ενσυναίσθηση και κοινωνική ευαισθησία.

skills

 • πελατοκεντρική προσέγγιση
 • άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • ομαδικό πνεύμα

experience

 • εργασιακή προϋπηρεσία σε θέση Κοινωνικού Λειτουργού τουλάχιστον 1 χρόνο

information

Αν ενδιαφέρεσαι για τη θέση του/της  Κοινωνικoύ Λειτουργού, μπορείς να κάνεις την αίτηση σου τώρα!

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο +30 2166001373 και να ζητήσετε την Γεωργία Σκρέκα ή μέσω email στο gskreka@randstad.gr.

#customerservicegr

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.