ηλεκτρολόγος μηχανικός in αθήνα

posted
contact
vasiliki mavrokefalou, randstad hellas
job type
temporary
apply now

job details

posted
location
αθήνα, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
temporary
reference number
11480
contact
vasiliki mavrokefalou, randstad hellas
apply now

job description

Είσαι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και διαθέτεις εμπειρία σε θέματα λειτουργίας απομονωμένων ηλεκτρικών συστημάτων ;

Εάν είσαι ικανός να διεκπεραιώνεις ταυτόχρονα πολλές αρμοδιότητες και με προσήλωση στην επίτευξη στόχων, τότε, ίσως, η συγκεκριμένη θέση εργασίας είναι για εσένα. 

Για να μάθεις περισσότερες πληροφορίες διάβασε τη συνέχεια!


benefits

Η εταιρεία παρέχει τα ακόλουθα στον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης & εκπαίδευσης 

responsibilities

Ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός οι κύριες αρμοδιότητες σου θα είναι:

 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα ανάπτυξης Δικτύου και επικαιροποίησή του. Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης δικτύου ευρείας κλίμακας με πρόγραμμα ροών φορτίου.
 • Μελέτη και σχεδίαση σε Η/Υ υπογείων και εναέριων ηλεκτροδοτήσεων, μεταλλικών καμπίνων (Pillars) και βάσεων θεμελίωσης.
 • Μελέτη διηλεκτρικής και μηχανικής αντοχής πρόσθετων εξαρτημάτωνκαι κατασκευών του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 • Επικαιροποίηση λειτουργικών σχεδίων Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας Διανομής με AUTOCAD.
 • Διερεύνηση διεθνών πρακτικών, νέων τάσεων στην ανάπτυξη δικτύου και νέων προγραμμάτων εκπόνησης μελετών ανάπτυξης (πχ ροών φορτίου), λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συνθήκες ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου (πχ λόγω ΑΠΕ).
 • Συνδρομή στην αναθεώρηση – σύνταξη νέων τυποποιημένων κατασκευών Διανομής.
 • Ανάπτυξη μηχανογραφικής εφαρμογής έκδοσης τιμολογίου των έργων.
 • Συντήρηση – ενημέρωση – συμπλήρωση των γεωγραφικών υποβάθρων του GIS
 • Ανάληψη καθηκόντων Administrator του συστήματος
 • Επίλυση προβλημάτων χρηστών του GIS ή και αναδόχων βοηθητικών εργασιών μελετών σε σχέση με τη χρήση AUTOCAD για την εισαγωγή ψηφιοποιημένων δικτύων.
 • Σύνταξη, αναθεώρηση, εναρμόνιση με ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, προδιαγραφών υλικών δικτύων ΜΤ, ΧΤ και Υ/Σ διανομής και καταναλωτών ΜΤ.
 • Διερεύνηση σκοπιμότητας εισαγωγής νέων υλικών και τεχνολογιών προδιαγραφών υλικών δικτύων ΜΤ, ΧΤ και Υ/Σ διανομής και καταναλωτών ΜΤ.
 • Έκδοση οδηγιών για τη χρήση των υλικών

requirements

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σου στις απαιτήσεις της θέσης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια άδεια άσκησης επαγγέλματος TEE και εγγραφή στο αρμόδιο επιμελητήριο
 • Άριστη γνώση του MS - Office 
 • Γνώση αγγλικών ή άλλων ξένων γλωσσών.
 • Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο με τις εργασίες ή διδακτορικός τίτλος 
 • Εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο σε Ενεργειακό Φορέα θα θεωρηθεί προσόν 

information

Είμαι η Βασιλική Μαυροκέφαλου και μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο 2106770523 για περισσότερες πληροφορίες.


Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.