ηλεκτρολόγος μηχανικός συντήρησης φωτοβολταϊκών - μαρούσι

posted
contact
maria stavraki, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
μαρούσι, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
26873
contact
maria stavraki, randstad hellas

job description

Είσαι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εμπειρία στην Συντήρηση Φωτοβολταϊκών σταθμών; Έχεις εμπειρία σε διαχείριση τεχνικών προβλημάτων που αφορούν στην συντήρηση φωτοβολταϊκών σταθμών; Θέλεις να εργαστείς σε μια Τεχνική Ενεργειακή εταιρεία που εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, τη μελέτη και κατασκευή φωτοβολταϊκών έργων σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον; Αν ναι, τότε έχουμε την ιδανική θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Συντήρησης Φωτοβολταϊκών που σου ταιριάζει. 

benefits

Η εταιρεία παρέχει για την θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Συντήρησης Φωτοβολταϊκών:

 • Σταθερό, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης
 • Αορίστου σύμβαση εργασίας, σταθερές μηνιαίες απολαβές
 • Συνεχής εκπαίδευση

responsibilities

Ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Συντήρησης Φωτοβολταϊκών, τα βασικά σου καθήκοντα θα είναι:

 • Παρακολούθηση όλων των φωτοβολταϊκών σταθμών μέσω συστήματος αναφορικά με την λειτουργία, την παραγωγικότητα και την ασφάλειας των εγκαταστάσεων
 • Προγραμματισμός και εποπτεία εργασιών προληπτικής και έκτακτης συντήρησης
 • Επικοινωνία και διαχείριση εξωτερικών συνεργείων ανά την Ελλάδα
 • Συντήρηση χαρτοφυλακίου των φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τους πελάτες της εταιρείας και διαχείριση των αιτημάτων τους αναφορικά με τεχνικά θέματα

requirements

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σου στις απαιτήσεις της θέσης Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Συντήρησης Φωτοβολταϊκών, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • 3-5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση Συντήρησης Φωτοβολταϊκών
 • Πολύ καλή γνώση προγράμματος Autocad
 • Μεγάλη προσοχή στην λεπτομέρεια και στην επίλυση προβλημάτων
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχων
 • Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
 • Διαχείριση χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών
 • Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ
 • Δυνατότητα ταξιδιών κατά περίπτωση

information

Αν θεωρείς ότι το προφίλ σου ταιριάζει με τη θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Συντήρησης Φωτοβολταϊκών, είμαι η  Μαρία Σταυράκη και μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο 2106770523 για περισσότερες πληροφορίες. #energyjobsgr

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.