ηλεκτρολόγος μηχανικός μελετητής - αθήνα

posted
contact
panos zervas, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
αθήνα, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
16870
contact
panos zervas, randstad hellas

job description

Είσαι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μελετητής με εμπειρία σε μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και Φωτοβολταϊκών σταθμών; Έχεις εμπειρία στη μελέτη κτιριακών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και Φωτοβολταϊκών πάρκων ; Θέλεις να εργαστείς σε μια Τεχνική εταιρία που εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, τη μελέτη και υλοποίηση φωτοβολταϊκών και κτιριακών έργων με ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και άριστο εργασιακό περιβάλλον; 

benefits

Η εταιρεία παρέχει στον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Μελετητή:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

responsibilities

Ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μελετητής, τα βασικά σου καθήκοντα θα είναι:

 • Έρευνα, μελέτη και αξιολόγηση προτύπων και ενσωμάτωσή τους στη διαδικασία ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης.
 • Μελέτη έργου φωτοβολταϊκών πάρκων
 • Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών κτιριακών και βιομηχανικών έργων
 • Τεχνική Προετοιμασία Φακέλου

requirements

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σου στις απαιτήσεις της θέσης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Μελετητή, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία ως μελετητής 
 • Εμπειρία σε μελέτη Φωτοβολταϊκών Σταθμών και κατασκευαστικών έργων
 • Επιθυμητή εμπειρία σε διαχείριση και επίβλεψη κατασκευαστικών έργων
 • Πολύ καλή γνώση προγράμματος Autocad
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχων
 • Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
 • Διαχείριση χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ
 • Δυνατότητα ταξιδιών

information

Πιστεύεις ότι η συγκεκριμένη θέση του ηλεκτρολόγου μηχανικού μελετητή είναι η ιδανική για την συνέχιση της επαγγελματικής του καριέρας;

Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο 2106770523 για περισσότερες πληροφορίες και να ζητήσεις τον Πάνο Ζέρβα.  #jobsengineering

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.