ηλεκτρολόγος μηχανικός έργων υψηλής τάσης - αθήνα

posted
contact
elena vlachou, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
αθήνα, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
28804
contact
elena vlachou, randstad hellas

job description

Είστε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και έχετε εργαστεί σε έργα υψηλής τάσης; Έχετε εμπειρία σε project management; Θα θέλατε να κάνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα σε μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας; Αν η απάντηση είναι "ναι", τότε η συγκεκριμένη θέση εργασίας είναι η κατάλληλη για σας!


benefits

Για την θέση του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Έργων Υψηλής Τάσης η εταιρεία προσφέρει τα ακόλουθα:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
 • Συνεχή εκπαίδευση

responsibilities

Ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Έργων Υψηλής Τάσης θα έχετε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση συμβάσεων με υπεργολάβους και ενημέρωση οικονομικού τμήματος
 • Ενημέρωση υπηρεσιών για έναρξη εργασιών 
 • Συγγραφή φακέλου ασφαλείας έργου
 • Επικοινωνία με τον εργοταξιάρχη για την εξέλιξη των εργασιών καθώς και παρακολούθηση των εβδομαδιαίων αναφορών 
 • Επικοινωνία με τα κλιμάκια του ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ για τη διενέργεια ελέγχων και παραλαβής των κατασκευασμένων τμημάτων του έργου και δοκιμών Υ/Σ προ της ηλέκτρισης
 • Παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος έργου
 • Παρακολούθηση των λογαριασμών υπεργολάβων 
 • Προμέτρηση ορισμένων υλικών, όπως σωληνώσεων, καλωδίων και ζήτηση προσφορών από υπεργολάβους, εύρεση τοπικών υπεργολάβων και σύγκριση κοστολογίων
 • Σύνταξη σύμβασης EPC Έργου

requirements

Για να ανταποκρίνεται το προφίλ σας στις απαιτήσεις της θέσης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Έργων Υψηλής Τάσης χρειάζονται τα παρακάτω προσόντα:

 • Πτύχιο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε έργα μεγάλης κλίμακας
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ
 • Παρατηρητικότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ομαδικότητα και συνέπεια

information

Πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη θέση του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Έργων Υψηλής Τάσης είναι η ιδανική για την συνέχιση της επαγγελματικής σας καριέρας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο +30 216 6001327 για περισσότερες πληροφορίες και να ζητήσετε την Έλενα Βλάχου.  #energysector #jobsengineering  

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.