ηλεκτρολόγος/μηχανολόγος εργοταξίου - μαρούσι

posted
contact
Elena Vlachou, Randstad Hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
μαρούσι, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
28807
contact
Elena Vlachou, Randstad Hellas
phone
+30 216 6001327

job description

Είσαι Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία στην κατασκευή κτιριακών και βιομηχανικών Η/Μ εγκαταστάσεων; 'Εχεις εμπειρία από project management; Εάν έχεις εργαστεί ως μηχανικός εργοταξίου και είσαι ικανός να διεκπεραιώνεις ταυτόχρονα πολλές αρμοδιότητες, με προσήλωση στην επίτευξη στόχων και χρονοδιαγραμμάτων, τότε η θέση του Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού σε μια από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες είναι για σένα!

benefits

Η εταιρεία παρέχει για τη θέση του Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικούτα εξής:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

responsibilities

Τα βασικά σου καθήκοντα για τη θέση του Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού είναι:

 • Επίβλεψη, συντονισμός και διαχείριση Η/Μ έργων εντός εργοταξίου
 • Σχεδιασμός και τήρηση χρονοδιαγράμματος εργασιών
 • Καθημερινή παρακολούθηση έργου και καταγραφή σχετικών εντύπων
 • Μεταβίβαση και γνωστοποίηση των δεδομένων στα συνεργαζόμενα τμήματα 
 • Διενέργεια προμετρήσεων και επιμετρήσεων 
 • Σύνταξη λογαριασμών για την εξέλιξη του έργου με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Διαχείριση και επίλυση απλών αλλά και σύνθετων ζητημάτων
 • Επικοινωνία με συνεργάτες της εταιρείας 

qualifications

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σου στις απαιτήσεις της θέσης τουΗλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες: 

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού 
 • Άριστη γνώση γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
 • Άριστη γνώση Η/Υ και ΑutoCad 
 • Δυνατότητα μετεγκατάστασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των έργων

skills

 • Ικανότητα στην επίτευξη στόχων και την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες

experience

 • Τουλάχιστον δεκαετή εργοταξιακή εμπειρία σε κτιριακά ή βιομηχανικά έργα 

educational requirements

 • TEI
 • AEI

information

Πιστεύεις ότι η συγκεκριμένη θέση του Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικούείναι η ιδανική για την συνέχιση της επαγγελματικής σου καριέρας;

Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο +30 216 6001327 για περισσότερες πληροφορίες και να ζητήσεις την Έλενα Βλάχου. #jobsengineering #constructionsector

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.