εργοταξιάρχης πολιτικός μηχανικός - athens

posted
contact
Despina Alexiou, Randstad Hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
athens, attica
sector
engineering
job type
permanent
reference number
33464
contact
Despina Alexiou, Randstad Hellas
phone
+30 216 6001342

job description

Είστε Πολιτικός Μηχανικός και έχετε εμπειρία στην επίβλεψη έργων; Έχετε εργαστεί σε εργοτάξια και έχετε εμπειρία στην κτιριακή κατασκευή; Αν έχετε προσήλωση στην επίτευξη των στόχων και θέλετε να κάνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα, τότε η θέση του Εργοταξιάρχη Πολιτικού Μηχανικού είναι η κατάλληλη για σας!

benefits

Για τη θέση του Εργοταξιάρχη Πολιτικού Μηχανικού η εταιρεία προσφέρει τα ακόλουθα:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας

responsibilities

Ως Εργοταξιάρχης Πολιτικός Μηχανικός θα έχετε τις εξής αρμοδιότητες:

 • Επίβλεψη, οργάνωση και συντονισμός εργοταξίου
 • Σχεδιασμός και τήρηση κόστους και χρονοδιαγράμματος έργου
 • Επικοινωνία με τα συμβαλλόμενα μέρη
 • Σύνταξη αναφορών

qualifications

Για τη θέση του Εργοταξιάρχη Πολιτικού Μηχανικού απαιτούνται τα παρακάτω:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού (ΑΕΙ)
 • Επιθυμητός Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ και σχεδιαστικών προγραμμάτων

skills

 • Οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες
 • Συνέπεια και πειθαρχία
 • Ομαδικότητα
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια

experience

Προηγούμενη εργοταξιακή εμπειρία

information

Πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη θέση του Εργοταξιάρχη Πολιτικού Μηχανικού είναι η ιδανική για την συνέχιση της επαγγελματικής σας καριέρας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο +30 6940275872 για περισσότερες πληροφορίες και να ζητήσετε την Δέσποινα Αλεξίου. #jobsengineering #constructionsector

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.