εργοταξιάρχης πολιτικός μηχανικός - μαρούσι

posted
contact
despina alexiou, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
μαρούσι, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
28995
contact
despina alexiou, randstad hellas

job description

Είστε Πολιτικός Μηχανικός και έχετε εμπειρία στην επίβλεψη έργων; Έχετε εργαστεί σε εργοτάξια και έχετε εμπειρία από κτιριακή κατασκευή; Αν έχετε προσήλωση στην επίτευξη των στόχων και θέλετε να κάνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα, τότε η θέση του Εργοταξιάρχη Πολιτικού Μηχανικού είναι η κατάλληλη για σας!

benefits

Για τη θέση του Εργοταξιάρχη Πολιτικού Μηχανικού, η εταιρεία προσφέρει τα ακόλουθα:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Δυνατοτητα επαγγελματικής εξέλιξης

responsibilities

Οι αρμοδιότητες σας ως Εργοταξιάρχης Πολιτικός Μηχανικός θα είναι οι ακόλουθες:

 • Επίβλεψη, συντονισμός και διαχείριση έργων του εργοταξίου
 • Καθημερινή παρακολούθηση εργοταξίου
 • Σχεδιασμός και τήρηση κόστους και χρονοδιαγράμματος εργασιών
 • Επικοινωνία με τα συμβαλλόμενα μέρη του έργου 
 • Σύνταξη αναφορών 

requirements

Για την θέση του Εργοταξιάρχη Πολιτικού Μηχανικού απαιτούνται οι παρακάτω δεξιότητες:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Α.Ε.Ι.
 • Προηγούμενη εργοταξιακή εμπειρία
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση Η/Υ και σχεδιαστικών προγραμμάτων
 • Οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες

information

Πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη θέση του Εργοταξιάρχη Πολιτικού Μηχανικού είναι η ιδανική για την συνέχιση της επαγγελματικής σας καριέρας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο +30 6940275872 για περισσότερες πληροφορίες και να ζητήσετε την Δέσποινα Αλεξίου. #jobsengineering #constructionsector

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.