εργοταξιάρχης πολιτικός μηχανικός - αθήνα

posted
contact
elena vlachou, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
αθήνα, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
24858
contact
elena vlachou, randstad hellas

job description

Είστε Πολιτικός Μηχανικός και διαθέτετε εργασιακή εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο; Έχετε αναλάβει τη θέση του εργοταξιάρχη σε κτιριακά έργα, όπως σε ξενοδοχεία, καταστήματα ή οικίες; Θα επιθυμούσατε να ενταχθείτε σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας, κάνοντας το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα; Αν ναι, τότε έχουμε την ιδανική θέση του Εργοταξιάρχη Πολιτικού Μηχανικού που σας ταιριάζει.

benefits

Η εταιρία για την θέση του Εργοταξιάρχη Πολιτικού Μηχανικού παρέχει:

 • Ανταγωνιστικό μισθό
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Επαγγελματική εξέλιξη

responsibilities

Ως Εργοταξιάρχης Πολιτικός Μηχανικός θα έχετε υπό την ευθύνη σας τα εξής:

 • Επίβλεψη, συντονισμός και διαχείριση έργων εντός εργοταξίου
 • Σχεδιασμός και τήρηση χρονοδιαγράμματος εργασιών
 • Καθημερινή παρακολούθηση έργου και καταγραφή σχετικών εντύπων
 • Μεταβίβαση και γνωστοποίηση των δεδομένων στα συνεργαζόμενα τμήματα 
 • Διενέργεια προμετρήσεων και επιμετρήσεων 
 • Σύνταξη λογαριασμών για την εξέλιξη του έργου με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Διαχείριση και επίλυση απλών αλλά και σύνθετων ζητημάτων
 • Επικοινωνία με συνεργάτες της εταιρείας 
 • Δυνατότητα μετεγκατάστασης

requirements

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σας στις απαιτήσεις της θέσης του Εργοταξιάρχη Πολιτικού Μηχανικού, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες: 

 • Απαραίτητη δεκαετής κατασκευαστική εμπειρία, κυρίως σε ιδιωτικά έργα (ξενοδοχεία, καταστήματα, οικίες, κ.α)
 • Πτυχίο ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού
 • Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σχετικό με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί
 •  Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
 • Ομαδικότητα, συμμετοχή, συμβολή και δέσμευση στους στόχους της ομάδας
 • Συνεργασία με συναδέλφους για την επίτευξη στόχων
 • Προθυμία και πρωτοβουλία στην ανάληψη ευθυνών
 • Ευελιξία μετεγκατάστασης

information

Πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη θέση του Εργοταξιάρχη Πολιτικού Μηχανικού είναι η ιδανική για την συνέχιση της επαγγελματικής σας καριέρας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο +30 216 6001327 για περισσότερες πληροφορίες και να ζητήσετε την Έλενα Βλάχου. #jobsengineering #constructionsector

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.