εργοταξιάρχης μηχανικός - μαρούσι

posted
contact
elena vlachou, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
μαρούσι, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
26356
contact
elena vlachou, randstad hellas

job description

Είσαι Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας με εμπειρία στην κατασκευή κτηριακών έργων; 'Εχεις εμπειρία στην εκτέλεση εργασιών fit out; Εάν έχεις εργαστεί ως μηχανικός εργοταξίου και είσαι ικανός να διεκπεραιώνεις ταυτόχρονα πολλές αρμοδιότητες, με προσήλωση στην επίτευξη στόχων και χρονοδιαγραμμάτων, τότε η θέση του Εργοταξιάρχη Μηχανικού σε μια από τις μεγαλύτερες τεχνικές εταιρείες είναι για σένα!

benefits

Η εταιρεία παρέχει για τη θέση του Εργοταξιάρχη Μηχανικού τα εξής:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

responsibilities

Τα βασικά σου καθήκοντα για τη θέση του Εργοταξιάρχη Μηχανικού είναι:

 • Επίβλεψη και συντονισμός εργασιών fit out εντός εργοταξίου
 • Διαχείριση fit out έργων Η/Μ
 • Καθημερινή παρακολούθηση έργου και διαχείριση σχετικών τεχνικών εντύπων
 • Μεταβίβαση και γνωστοποίηση των δεδομένων στα συνεργαζόμενα τμήματα 
 • Παρακολούθηση προϋπολογισμού κόστους και χρονοδιαγράμματος
 • Διαχείριση και επίλυση απλών αλλά και σύνθετων ζητημάτων

requirements

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σου στις απαιτήσεις της θέσης του Εργοταξιάρχη Μηχανικού, χρειάζεται να διαθέτεις: 

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού 
 • Επιθυμητός Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε παρεμφερές αντικείμενο
 • Τουλάχιστον δεκαετή εργοταξιακή προϋπηρεσία σε κτιριακά έργα 
 • Απαραίτητη εμπειρία στην εκτέλεση εργασιών fit out
 • Επιθυμητή εμπειρία σε fit out εργασίες Η/Μ 
 • Άριστη γνώση γραπτού και προφορικού λόγου στην Αγγλική γλώσσα
 • Άριστη γνώση Η/Υ και ΑutoCad 
 • Ικανότητα στην επίτευξη στόχων και την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Συνέπεια, επαγγελματισμό, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες

information

Πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη θέση του Εργοταξιάρχη Μηχανικού είναι η ιδανική για την συνέχιση της επαγγελματικής σας καριέρας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο +30 216 6001327 για περισσότερες πληροφορίες και να ζητήσετε την Έλενα Βλάχου. #jobsengineering #constructionsector

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.