εργάτης/τρια συσκευασίας - θεσσαλονίκη

posted
contact
elena vasileiou, randstad hellas
job type
temporary
apply now

job details

posted
location
θεσσαλονίκη, central macedonia
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
temporary
reference number
29797
contact
elena vasileiou, randstad hellas

job description

Θέλεις να εργαστείς ως Εργάτης/τρια Συσκευασίας, σε μια οργανωμένη και δυναμική βιομηχανία τροφίμων στη Δυτική Θεσσαλονίκη;

Αν ναι, στείλε ηλεκτρονικά την αίτηση σου!!

benefits

Στον Εργάτη/τρια Συσκευασίας η βιομηχανία τροφίμων προσφέρει τα εξής:

 • Δυναμικό πακέτο αποδοχών
 • Ασφαλές περιβάλλον εργασίας
 • Εκπαίδευση και εξέλιξη εντός της εταιρείας

responsibilities

Ο/Η Εργάτης/τρια Συσκευασίας θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Εργασία στο τμήμα συσκευασίας 
 • Διαχείριση και λειτουργία των μηχανημάτων συσκευασίας προϊόντων
 • Συνεργασία με υπόλοιπα τμήματα του εργοστασίου
 • Εκπαίδευση και εργασία σε σύγχρονα μηχανήματα

requirements

Ο/Η Εργάτης/τρια Συσκευασίας θα έχει τα παρακάτω προσόντα:

 • Όρεξη για εργασία
 • Δυνατότητα γρήγορης προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας
 • Προηγούμενη εμπειρία θα εκτιμηθεί χωρίς να είναι απαραίτητη
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Διαθεσιμότητα για εργασία με βάρδιες
 • Μεταφορικό μέσο

information

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση του Εργάτης/τρια Συσκευασίας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο στο 2310414733.  #engineeringobs


Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.