εργάτης/τρια παραγωγής - δυτική θεσσαλονίκη

posted
contact
Fay Vasimvosi, Randstad Hellas
job type
temporary
apply now

job details

posted
location
δυτική θεσσαλονίκη, central macedonia
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
temporary
reference number
31322
contact
Fay Vasimvosi, Randstad Hellas
phone
+30 2310414731

job description

Θέλεις να εργαστείς ως Εργάτης/τρια Παραγωγής, σε μια οργανωμένη και δυναμική βιομηχανία τροφίμων στη Δυτική Θεσσαλονίκη;

Έχεις δικό σου μεταφορικό μέσο και μπορείς να εργαστείς σε βάρδιες;

Αν ναι, στείλε ηλεκτρονικά την αίτηση σου!

benefits

Στον Εργάτη/τρια Παραγωγής η βιομηχανία τροφίμων προσφέρει τα εξής:

  • Δυναμικό πακέτο αποδοχών
  • Ασφαλές περιβάλλον εργασίας
  • Εκπαίδευση και εξέλιξη εντός της εταιρείας

responsibilities

Ο/Η Εργάτης/τρια Παραγωγής θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Εργασία στη γραμμή παραγωγής 
  • Τήρηση διαδικασιών και χρονοδιαγραμμάτων
  • Χειρισμός και ρύθμιση μηχανημάτων παραγωγής
  • Συνεργασία με το τμήμα αποθήκης
  • Εκπαίδευση και εργασία σε σύγχρονα μηχανήματα
  • Τήρηση κανόνων ασφάλειας και υγιεινής σύμφωνα με την εταιρική πολιτική και νομοθεσία

qualifications

Ο/Η Εργάτης/τρια Παραγωγής θα έχει τα παρακάτω προσόντα:

  • Όρεξη για εργασία
  • Διαθεσιμότητα για εργασία με βάρδιες
  • Μεταφορικό μέσο

skills

  • Ομαδικό πνεύμα
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Δυνατότητα άμεσης προσαρμογής

experience

Προηγούμενη εμπειρία θα εκτιμηθεί χωρίς να είναι απαραίτητη.

information

Αν ενδιαφέρεσαι για τη θέση Εργάτη/τριας Παραγωγής κάνε την αίτηση σου τώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να καλείς Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 - 17:00 στο +30 6940276237 ή στο +30 2310417119 και να ζητήσεις τη Φαίη Βασιμβόση.Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.