επικεφαλής αρχιτέκτονας μελετητικού τμήματος - αθήνα

posted
contact
elena vlachou, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
αθήνα, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
27399
contact
elena vlachou, randstad hellas

job description

Είστε αρχιτέκτονας με εμπειρία σε μελέτες εφαρμογής κατασκευαστικών έργων; Έχετε εμπειρία στη διαχείριση ομάδας; Έχετε προσήλωση στην επίτευξη των στόχων και των χρονοδιαγραμμάτων; Τότε, το επόμενο βήμα στην επαγγελματική σας πορεία στην θέση του Επικεφαλή Αρχιτέκτονα Μελετητικού Τμήματος είναι εδώ. 

benefits

Η εταιρεία παρέχει για τη θέση του Επικεφαλή Αρχιτέκτονα Μελετητικού Τμήματος:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Σταθερό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας με δυνατότητες εξέλιξης
 • Συνεχής εκπαίδευση

responsibilities

Ως Επικεφαλής Αρχιτέκτονας Μελετητικού Τμήματος τα βασικά σας καθήκοντα θα περιλαμβάνουν:

 • Εκπόνηση απαραίτητων σχεδίων, προσδιορισμός απαιτούμενων ενεργειών και διαμόρφωση προϋπολογισμού του έργου
 • Παρακολούθηση εργοταξίου
 • Σχεδιασμός και τήρηση χρονοδιαγράμματος εργασιών
 • Διαχείριση και επίλυση τεχνικών λεπτομερειών 
 • Επικοινωνία με συνεργάτες της εταιρείας

requirements

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σας στις απαιτήσεις της θέσης του Επικεφαλή Αρχιτέκτονα Μελετητικού Τμήματος, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες:

 • Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού
 • Απαραίτητη 15ετή εργοταξιακή εμπειρία
 • Άριστη γνώση προφορικού και γραπτού λόγου στην Αγγλική γλώσσα
 • Άριστη γνώση Η/Υ και Autocad 
 • Επιθυμητή γνώση Photoshop, InDesign και τρισδιάστατων προγραμμάτων
 • Εμπειρία ΓΟΚ, ΝΟΚ, Κτιριοδομικού κανονισμού
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης ΙΧ
 • Οργανωτικότητα και συνέπεια 
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και προσαρμοστικότητα

information

Πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη θέση του Επικεφαλή Αρχιτέκτονα Μελετητικού Τμήματος είναι η ιδανική για την συνέχιση της επαγγελματικής σας καριέρας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο +30 216 6001327 για περισσότερες πληροφορίες και να ζητήσετε την Έλενα Βλάχου. #jobsengineering #constructionsector

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.