εκπρόσωπος διαχείρισης οφειλών in μοσχάτο

posted
contact
panagiota margariti, randstad hellas
job type
temporary
apply now

job details

posted
location
μοσχάτο, attica
sector
customer service
job type
temporary
reference number
9073
contact
panagiota margariti, randstad hellas
apply now

job description

Επιθυμείτε να εργαστείτε ως Εκπρόσωπος Διαχείρισης Οφειλών σε αναγνωρισμένη δικηγορική εταιρία; Θεωρείτε την επικοινωνία και τη διαπραγμάτευση ως το βασικό ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημά; Αν η απάντησή σας είναι θετική, τότε κάντε την αίτησή σας για να ενταχθείτε ως  Εκπρόσωπος Διαχείρισης Οφειλών σε μία δυναμική ομάδα!benefits

Το πακέτο αποδοχών που προσφέρει η εταιρεία στον Εκπρόσωπο Διαχείρισης Οφειλών είναι: 

 • ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • ατομικό και ομαδικό bonus επίδοσης 
 • προοπτικές εξέλιξης σε Team Leader

responsibilities

Ως Εκπρόσωπος Διαχείρισης Οφειλών, οι κύριες αρμοδιότητες σας θα είναι:

 • διαχείριση και ρύθμιση τραπεζικών οφειλών σε μεγάλη καθυστέρηση
 • διασφάλιση εκπλήρωσης του νομοθετικού πλαισίου 
 • παροχή των βέλτιστων προτάσεων διακανονισμού
 • ενημέρωση των οφειλετών για τα σενάρια αποπληρωμής και για νομικές ενέργειες 

requirements

Ως Εκπρόσωπος Διαχείρισης Οφειλών, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες: 

 • προϋπηρεσία σε θέση Collection Agent, επιθυμητή
 • γνώση οικονομικών όρων και τραπεζικών προϊόντων, επιθυμητή 
 • εξαιρετικές επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • αναλυτικός τρόπος σκέψης και οργανωτικότητα
 • πολύ καλή χρήση Η/Υ 

information

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε ως Εκπρόσωπος Διαχείρισης Οφειλών μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας τώρα online! 

Για πληροφορίες τηλεφωνήσετε στο +30 2106770523 και ζητήστε την  Πάττυ Μαργαρίτη 

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.