διευθυντής πωλήσεων in athens

posted
contact
anna ve, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
athens, attica
sector
sales, marketing & retail
job type
permanent
reference number
11595
contact
anna ve, randstad hellas
apply now

job description

Eίσαι ένας έμπειρος Διευθυντής Πωλήσεων που δραστηριοποιείται στο χώρο των Υπηρεσιών Τεχνολογίας ή ERPs;

Αναζητάς το επόμενο εργασιακό σου βήμα σε ένα μεγάλο και αξιόπιστο οργανισμό;

Tότε θα θέλαμε να συζητήσουμε για μια εξαιρετική εργασιακή ευκαιρία μαζί σου!

benefits

  Το πακέτο αποδοχών για τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων περιλαμβάνει:

  • Ανταγωνιστικό Μισθό
  • Ετήσιο bonus
  • Εταιρικό Αυτοκίνητο
  • Εταιρικό κινητό και laptop
  • Ιδιωτική Ιατροφαρμακευτική Ασφάλιση

  responsibilities

  Οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Πωλήσεων που θα επιλεγεί θα είναι οι ακόλουθες:

  • Ηγείται του Τμήματος Πωλήσεων της εταιρείας
  • Συνεργάζεται με τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας για την κατάρτιση της εμπορικής πολιτικής, του πλάνου πωλήσεων, και τα σχέδια ανάπτυξης νέων υπηρεσιών και είναι υπεύθυνος για την υλοποίησή τους
  • Συντονίζει την συνεργασία του Τμήματος Πωλήσεων με τα τμήματα Υπηρεσιών και IT για τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων προτάσεων λύσεων και υπηρεσιών που προσφέρουν στην αγορά
  • Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των συμβάσεων μεγάλων πελατών (Key Accounts), την ανάπτυξη και παρουσίαση ολοκληρωμένων προτάσεων σε αυτούς, καθώς και για τον συνολικό σχεδιασμό και την παρακολούθηση εμπορικών προσφορών σε πελάτες
  • Καθορίζει και παρακολουθεί τους στόχους των πωλητών
  • Παρακολουθεί συνεχώς την αγορά, τις τάσεις και εξελίξεις της
  • Εκπροσωπεί την εταιρεία σε συναντήσεις με στελέχη του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα με στόχο την προώθηση των υπηρεσιών της εταιρείας

  requirements

  Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων θα πρέπει να διαθέτει:

   • 4-5 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση Διευθυντή Πωλήσεων σε πωλήσεις Υπηρεσιών Τεχνολογίας ή ERPs 
   • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ, κατά προτίμηση Θετικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης
   • Γνώσεις διαχείρισης διαγωνισμών δημοσίου τομέα και Project Management 
   • Υψηλό επίπεδο Αγγλικών με επιθυμητή τη γνώση Γερμανικών
   • Πολύ καλή χρήση εφαρμογών MS Office  
   • Υψηλές διοικητικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα 
   • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 
   • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης 
   • Αναλυτική και κριτική σκέψη 
   • Ικανότητα καλού χειρισμού της ελληνικής γλώσσας, σε γραπτό και προφορικό λόγο 

        information

        Αν θεωρείτε ότι το προφίλ σας ταιριάζει σε αυτή τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων, παρακαλώ αιτηθείτε τώρα!

        Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέστε την Aννα Βε στο 2106770523 

        Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.