διευθυντής εργοστασίου in βόλος

posted
contact
vasiliki mavrokefalou, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
βόλος, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
7829
contact
vasiliki mavrokefalou, randstad hellas
apply now

job description

Εάν είσαι ένας υποψήφιος με πολυετή παρουσία στον χώρο της παραγωγής, ικανός να διεκπεραιώνει ταυτόχρονα πολλές αρμοδιότητες και με προσήλωση στην επίτευξη στόχων, τότε, ίσως, η συγκεκριμένη θέση εργασίας είναι για εσένα. Για να μάθεις περισσότερες πληροφορίες διάβασε τη συνέχεια!

Μεγάλη βιομηχανία στον Βόλο, αναζητά να εντάξει στην ομάδα της έναν έμπειρο Διευθυντή Εργοστασίου.

Οι κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:

 • Ευθύνη της λειτουργίας του εργοστασίου
 • Παρακολούθηση και έλεγχος των αποθηκών υλών και υλικών
 • Προγραμματισμός της παραγωγής σε συνεργασία με τον υπεύθυνο παραγωγής
 • Οργάνωση, έλεγχος και συντονισμός της παραγωγικής διαδικασίας
 • Βελτιστοποίηση ρυθμών παραγωγής
 • Διαχείριση Ομάδων παραγωγής
 • Διοίκηση και Ανάπτυξη προσωπικού
 • Υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία των χώρων παραγωγής
 • Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και ελέγχου του κόστους και του προγράμματος παραγωγής

benefits

Η θέση σας προσφέρει άριστο πακέτο αποδοχών, δυναμικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και μεγάλες δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης!requirements

Ο κατάλληλος Υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα/ χαρακτηριστικά:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανολόγου Μηχανικού, ή άλλης Πολυτεχνικής σχολής
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε οργανωμένη παραγωγή
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
 • Διοικητικές ικανότητες και Δυναμική Προσωπικότητα

information

Vasiliki Mavrokefalou
+30 2106770523


Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.