διευθυντής δημοσίων έργων - αθήνα

posted
contact
elena vlachou, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
αθήνα, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
25716
contact
elena vlachou, randstad hellas

job description

Είστε Πολιτικός Μηχανικός με προϋπηρεσία στον κατασκεαστικό τομέα; Έχετε αναλάβει θέσεις ευθύνης ως προς την κατασκευή ή τον συντονισμό έργων υποδομής; Θέλετε να εργαστείτε σε μια κατασκευαστική εταιρεία που εξειδικεύεται στα δημόσια έργα; Αν ναι, τότε έχουμε την ιδανική θέση του Διευθυντή Δημοσίων Έργων έργων που σας ταιριάζει.

benefits

Η εταιρεία παρέχει στον Διευθυντή Δημοσίων Έργων:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης

responsibilities

Ως Διευθυντής Δημοσίων Έργων, θα είστε Υπεύθυνος για:

 • την οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία, το συντονισμό και την αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Δημοσίων Έργων και την εφαρμογή των σχετικών με τις αρμοδιότητες του Τμήματος νομοθεσιών
 • την καθημερινή επικοινωνία με τους δημόσιους φορείς, στους οποίους υπάγονται τα δημόσια έργα που θα εκτελούνται
 • τον αποδοτικό προγραμματισμό, μελέτη, σχεδίαση και εκτέλεση όλων των δημοσίων έργων που ανατίθενται, τα οποία κατά κύριο λόγο είναι έργα υποδομών
 • τον έλεγχο των δαπανών και του χρονοδιαγράμματος που σχετίζονται με τις εργασίες που εκτελούνται από τα αρμόδια τμήματα
 • τον συντονισμό όλων των υπευθύνων και των εργοταξιαρχών

requirements

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σας στις απαιτήσεις της θέσης του Διευθυντή Δημοσίων Έργων, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ 
 • Τουλάχιστον 20 χρόνια εργασιακής εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα σε έργα υποδομών
 • Γνώση του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου
 • Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ (MS Office)
 • Δυνατότητα επίλυσης ζητημάτων με επιχειρηματολογία
 • Ικανότητα διαχείρισης ατόμων και υπηρεσιών
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών

information

Πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη θέση του Διευθυντή Δημοσίων Έργων είναι η ιδανική για την συνέχιση της επαγγελματικής σας καριέρας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο +30 216 6001327 για περισσότερες πληροφορίες και να ζητήσετε την Έλενα Βλάχου. #jobsengineering

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.