διευθυντής/ντρια εργοστασίου - βόλος

posted
contact
eleni kyriazi, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
βόλος, thessaly
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
27273
contact
eleni kyriazi, randstad hellas

job description

Είσαι Μηχανικός και διαθέτεις εμπειρία ως Διευθυντής/ντρια Εργοστασίου έχοντας ηγετικές ικανότητες σε τομείς όπως είναι ο συντονισμός, ο προγραμματισμός και η εκπαίδευση ομάδων ;

'Η μήπως είσαι Διευθυντής/ντρια Παραγωγής ή Συντήρησης σε μεγάλη βιομηχανία και θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου και να εργαστείς ως Διευθυντής/ντρια Εργοστασίου σε μια αναπτυσσόμενη βιομηχανία με έδρα το Βόλο;

Αν η απάντησή σου είναι ναι σε κάποιο από τα παραπάνω,τότε περιμένουμε την αίτησή σου άμεσα!

benefits

Ως Διευθυντής/ντρια Εργοστασίου θα έχεις τις ακόλουθες παροχές από την εταιρεία:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εταιρικό τηλέφωνο & laptop
 • Προοπτικές ανάπτυξης και συνεχή εκπαίδευση
 • Εργασία σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον και μία καλά εδραιωμένη εταιρεία

responsibilities

Ως Διευθυντής/ντρια Εργοστασίου θα έχεις τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Ευθύνη της λειτουργίας του εργοστασίου
 • Παρακολούθηση και έλεγχος των αποθηκών υλών και υλικών
 • Προγραμματισμός της παραγωγής σε συνεργασία με τον υπεύθυνο παραγωγής
 • Οργάνωση, έλεγχος και συντονισμός της παραγωγικής διαδικασίας
 • Βελτιστοποίηση ρυθμών παραγωγής
 • Διαχείριση Ομάδων παραγωγής
 • Διοίκηση και Ανάπτυξη προσωπικού


requirements

Για την θέση Διευθυντή/ντριας Εργοστασίου θα πρέπει να διαθέτεις τα εξής προσόντα/ χαρακτηριστικά:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ως Μηχανικός (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Χημικός, Παραγωγής & Διοίκησης) 
 • Επιθυμητές Οικονομικές Σπουδές
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 7 ετών ως Διευθυντής/ντρια Παραγωγής, Συντήρησης ή Εργοστασίου σε βιομηχανικό περιβάλλον
 • Άριστη γνώση αγγλικών, MS Office και εμπειρία χρήσης ERP
 • Εξαιρετικές οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης και σύνταξης αναφορών με δείκτες παραγωγικότητας και οικονομικά αποτελέσματα παραγωγής
 • Δυνατότητα μετεγκατάστασης στον Βόλο
 • Εστίαση στη λεπτομέρεια, συνέπεια, υπευθυνότητα, δημιουργική και αναλυτική σκέψη
 • Διοικητικές ικανότητες και Δυναμική Προσωπικότητα

information

Αν η παραπάνω προοπτική καριέρας σε ενδιαφέρει, θα χαρούμε να λάβουμε την αίτησή σου! Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείς να τηλεφωνήσεις στο +30 6942789384 και να ζητήσεις την Ελένη Κυριαζή ή επικοινώνησε μαζί μου στο ekyriazi@randstad.gr. #jobsengineering #industrialsector

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.