γραμματειακή υποστήριξη - ασπρόπυργος

posted
contact
vasilis perivolas, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
ασπρόπυργος, attica
sector
business support
job type
permanent
reference number
24854
contact
vasilis perivolas, randstad hellas

job description

Διαθέτεις εμπειρία σε θέση Γραμμτειακής Υποστήριξης και αναζητείς να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα; Διαθέτεις ικανότητες multi tasking, χρήσης αγγλικής γλώσσας για επικοινωνία με εξωτερικό και προσαρμοστικότητα σε συνθήκες αυστηρών deadlines; Εάν πιστεύεις οτί διαθέτεις όλα τα παραπάνω τότε ίσως είσαι ο/η ιαδινκός/ή υποψήφιος/α για τη θέση Γραμματειακής Υποστήριξης για μια απο τις πιο αναπτυσσόμενες εταιρίες στο χώρο του Τροφίμου. 

benefits

Για τη θέση της Γραμματειακής Υποστήριξης προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Πολύ καλό εργασιακό περιβάλλον
 • Δυνατότητες εξέλιξης

responsibilities

Οι αρμοδιότητες της θέσης Γραμματειακής Υποστήριξης περιλαμβάνουν:

 • Υποστήριξη του Εμπορικού Τμήματος της εταιρείας
 • Καταχώρηση τιμολογίων και υποστήριξη λογιστικών διαδικασιών
 • Εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του γραφείου και της εταιρείας
 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου και αλληλογραφίας
 • Διαχείριση ηλεκτρονικού αρχείου και εγγράφων

requirements

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ 
 • Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστο χειρισμό MS Office
 • Επιθυμητή Χρηση ERP / SoftΟne  
 • Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες

information

Vasilis Perivolas
+30 216 6001369

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Please note that for transparency and equity reasons, only those applications made online via our site will be assessed. After the screening of all the CVs received, we will only contact the candidates who meet the requirements of the job to arrange an interview. ​ All applications are considered strictly confidential.