γεωπόνος διευθυντής παραγωγής θερμοκηπίου - θεσσαλία

posted
contact
elena vlachou, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
θεσσαλία, thessaly
sector
healthcare & sciences
job type
permanent
reference number
24861
contact
elena vlachou, randstad hellas

job description

Είστε Γεωπόνος ή/και έχετε εργαστεί ως Διευθυντής Μονάδας σε θερμοκήπιο; Διαθέτετε εργασιακή εμπειρία σε υδροπονικό θερμοκήπιο ή έχετε γνώσεις υδροπονίας; Θα επιθυμούσατε να ενταχθείτε σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας, κάνοντας το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα; Αν ναι, τότε έχουμε την ιδανική θέση του Γεωπόνου Διευθυντή Παραγωγής Θερμοκηπίου που σας ταιριάζει.

benefits

Η εταιρία για την θέση του Γεωπόνου Διευθυντή Παραγωγής Θερμοκηπίου παρέχει:

 • Ανταγωνιστικό μισθό
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Επαγγελματική εξέλιξη

responsibilities

Ως Γεωπόνος Διευθυντής Παραγωγής Θερμοκηπίου θα έχετε υπό την ευθύνη σας τα εξής:

 • Οργάνωση και συντονισμός εργασιών θερμοκηπίου
 • Σχεδιασμός και επίβλεψη καλλιεργητικών προγραμμάτων 
 • Συντονισμός εκπαιδεύσεων και διοίκηση του προσωπικού
 • Καθιέρωση προγραμματισμένων διαδικασιών με τις απαιτήσεις κάθε καλλιέργειας
 • Αύξηση παραγωγής με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών 
 • Οικονομοτεχνικό ετήσιο report
 • Υπεύθυνος συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ορθής γεωργικής πρακτικής
 • Επιθυμητή γνώση συνταγών θρέψης και λίπανσης καλλιέργειας
 • Παρακολούθηση συντήρησης κτιρίων και μηχανημάτων

requirements

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σας στις απαιτήσεις της θέσης του Γεωπόνου Διευθυντή Παραγωγής Θερμοκηπίου, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες: 

 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, πτυχίο γεωπονικού πανεπιστημίου θα συνεκτιμηθεί 
 • Εμπειρία στην θερμοκηπιακή παραγωγή ή και ακόμα περισσότερο στην υδροπονική
 • 5 έτη τουλάχιστον προϋπηρεσία σε διοικητική θέση
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Καλή γνώση Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Ομαδικότητα, συμμετοχή, συμβολή και δέσμευση στους στόχους της ομάδας
 • Προθυμία και πρωτοβουλία στην ανάληψη ευθυνών

information

Πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη θέση του  Γεωπόνου Διευθυντή Παραγωγής Θερμοκηπίου είναι η ιδανική για την συνέχιση της επαγγελματικής σας καριέρας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2106770523 για περισσότερες πληροφορίες και να ζητήσετε την Έλενα Βλάχου. #jobsengineering

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.