3 δεξιότητες που θα αναπτύξετε στις θέσεις εργασίας στην EASO

 

Εάν σκέφτεστε να κάνετε αίτηση στις θέσεις εργασίας στην EASO για την υποστήριξη των προσφύγων και τη διαδικασία ασύλου, θα έχετε τη δυνατότητα να αναπτύξετε τις παρακάτω επαγγελματικές δεξιότητες:

  • Ομαδικότητα
Η εργασία για την EASO θα σας δώσει τη δυνατότητα να συνεισφέρετε σε ένα κοινό στόχο και να αναπτύξετε την ικανότητά σας να συμμετέχετε σε ομαδικές εργασίες. Η δυνατότητα λειτουργίας σε ένα περιβάλλον όπου απαιτείται η συνεργασία βελτιώνει την ικανότητά μας να ακούμε τους άλλους και να παρουσιάζουμε τις δικές μας ιδέες σε κοινό.
  • Οργάνωση
Οι οργανωτικές δεξιότητες, που απαιτούνται πλέον σε όλες τις θέσεις εργασίας, καλλιεργούνται σε αυτές τις θέσεις μέσα από την ανάγκη για σωστό συντονισμό των διαφορετικών τμημάτων και τη συστηματική θέσπιση προτεραιοτήτων.
  • Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες
Η εργασία σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον όπου θα συνεργάζεστε με συναδέλφους από άλλες χώρες θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε περαιτέρω τις γνώσεις σας στη χρήση των αγγλικών. Αν μιλάτε και άλλες γλώσσες (πχ γαλλικά, αραβικά) θα σας δοθεί πιθανώς η δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε και αυτές! Καταχωρήστε σήμερα το βιογραφικό σας και επωφεληθείτε από τις ευκαιρίες που σας προσφέρονται μέσω της Randstad!  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα